Project

Op zoek naar het DNA van de Brabantse topondernemer

Het succes van ondernemerschap is afhankelijk van persoonlijke eigenschappen, kennis en vaardigheden van de ondernemer. Dit geldt in nog sterkere mate voor startups en jonge bedrijven. 

Wat houdt het project in?

Projectdoelstelling

Dit onderzoek richt zich op ‘portretteren’ van ondernemerschap in de brede Brainport regio. Met inbreng van social media en ‘crowd voting’ is ondernemerstalent in de regio ‘in kaart gebracht’. Topondernemers (waaronder Wim van der Leegte, Piet Hein Eek, e.a.) hebben een competentiescan ingevuld en meegewerkt aan interviews over hun competenties, beroepshouding en gedrag. De uitkomsten hiervan zijn vergeleken met (startende) student-ondernemers en vertaald in ‘lessons learned’..

Resultaat

Het onderzoek is in 2013 afgerond. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het boek “Op zoek naar het DNA van de Brabantse Topondernemer”.


Partners

Betrokken partijen: BZW (inmiddels VNO-NCW regio Zuid)


  • Post, G. Op zoek naar het DNA van de Brabantse Topondernemer, (ISBN 978-94-6226-012-2)

Contact

Foto van persoon

Dr.ir. G.J.J. (Ger) Post

Lector Entrepreneurship