Sprint naar content
Project

Digitaal zelfmanagement CVA-ketenzorg

Per jaar krijgen 40.000 Nederlanders een CVA. De overlevingskans neemt toe, waardoor meer mensen moeten leven met de gevolgen van een CVA. Eigen regie speelt een belangrijke rol bij het herstel en het opnieuw vormgeven van het leven 

Wat houdt het project in?

Vanuit Fontys Centrum Eigen Regie (CER) hebben de afgelopen drie jaar studenten vanuit verschillende opleidingen onderzoek verricht naar de rol van informatievoorziening bij het nemen van eigen regie door CVA-patiënten. Dit deden zij bij diverse zorgorganisaties binnen CVA Netwerk Eindhoven-De Kempen. Hieruit blijkt dat de informatievoorziening onvoldoende afgestemd is op de mogelijkheden en behoeften van de patiënt. Hierdoor is de patiënt waarschijnlijk onvoldoende in staat een actieve rol in het herstelproces te spelen. Voorts blijkt uit de data dat de afstemming binnen de keten beter kan en dat er meer oog kan zijn voor digitale mogelijkheden van informatievoorziening. Om hier verbetering in aan te brengen heeft het CER samen met het Catharina Ziekenhuis een digitale concepttool ontwikkeld op het gebied van informatievoorziening die de eigen regie van CVA patiënten bevordert. Dit is gedaan in co-creatie met patiënten, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. 

Wat maakt het project uniek?

De grote kracht van dit project is de interprofessionele samenwerking binnen en buiten de muren van Fontys die bottom-up ontstaan is vanuit passie voor het onderwerp. Het gedragen inhoudelijke thema en de nauwe samenwerking met het CVA Netwerk Eindhoven-De Kempen maakt dat we met het bestendigen van de inhouden Fontys neerzetten als een volwaardige kennispartner in de regio. ‘Gewoon doen’ is de kracht!

Looptijd

Januari 2020 - december 2020

Op dit moment wordt er een vervolgsubsidie aangevraagd om de concepttool door te ontwikkelen voor het gehele CVA Netwerk Eindhoven-De Kempen.

Projectresultaten

In dit onderzoek zijn er digitale zelfmanagementtools ofwel informatievoorzieningen ontwikkeld, die de patiënt kan informeren over diverde aspecten van hun ziektebeeld en revalitatie.

Om te weten te komen hoe mensen na een CVA de draad van hun leven weer oppakken, welke informatie zij daarvoor nodig hebben en hoe een (digitale) tool in deze informatiebehoefte kan voorzien, is er gebruik gemaakt van een ontwerpgerichte onderzoeksmethode, aan de hand van Design Thinking. Door middel van contextmapping en co-creatiesessies met zowel patiënten, zorgprofessionals, mantelzorgers als andere stakeholders, leerden de onderzoekers de doelgroep zo goed mogelijk kennen. Met deze informatie zijn een aantal persona’s opgesteld. Je kunt deze persona’s hieronder bekijken. Deze persona’s zijn vervolgens gebruikt om verschillende ideeën te genereren en tot één concept te komen: een informatievoorziening-app. Van dit concept zijn een aantal schetsen gemaakt, welke weer voorgelegd zijn aan de verschillende stakeholders ter goedkeuring. Van deze schetsen zijn aangepaste versies gemaakt, waarmee in een vervolgproject een (eerste aanzet van een) tool (door)ontwikkeld kan worden.

Persona 1

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Persona 2

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Persona 3

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Publicaties

Helfenrath, K., Van den Nieuwenhoff, H., & Cooijmans, M. (2021). Eigen regie naCVA: een gezamenlijke reis. TVZ-Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,131, 36-40.

Helfenrath, K., & Van den Nieuwenhoff, H. (2023). Informatievoorziening na een CVA ten behoeve van zelfmanagement: Een samenwerking met Fontys Hogeschool. Presentatie op minisymposium CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen 9 mei 2023.

Helfenrath, K., & Van den Nieuwenhoff, H. (2021). Tool zelfmanagement na een CVA: Hoe informatievoorziening kan ondersteunen bij zelfmanagement. Presentatie op bijeenkomst Fontys TEC for Society Health 24 juni 2021.

Artikel: Eigen regie na cva: een gezamenlijke reis.


Contact

Aan dit onderzoeksproject heeft externe partner Merel Cooijmans (Catherina ziekenhuis) meegewerkt.

Foto van persoon

K.A. (Kazimier) Helfenrath

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Dr. J.A. (Janienke) Sturm

Lector Mens en Technologie
Foto van persoon

Dr. M.F. (Martijn) Pisters

Lector Empowering Healthy Behaviour (onderdeel van lectoraat HIT)
Foto van persoon

Dr. A.T.M. (Angelique) Dierick- van Daele

Lector Decision Support: Who CAREs?
Foto van persoon

M.G. (Mariëlle) Rosendaal

Docentonderzoeker & Consultant design thinking
Foto van persoon

Hélène van den Nieuwenhoff

Docent-onderzoeker