Project

Bruggenbouwers

Bij Fontys leren en werken we steeds vaker samen met en in de beroepspraktijk. Je kan hierbij denken aan een hybride leeromgeving, een professionele werkplaats, een living lab of andere vergelijkbare vormen. Docenten en professionals uit het werkveld werken binnen deze omgevingen als zogenaamde ‘bruggenbouwers’.

Wat houdt het project in?

Bruggenbouwers (ook wel boundarycrossers, brokers, netwerkers, co-creators genoemd) hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen van deze omgevingen. Dit blijkt geen makkelijke opgave, zeker niet voor beginnende bruggenbouwers. Het vraagt vaak aanvullende vaardigheden vergeleken met meer traditionele onderwijssituaties. In deze rol werk je grensoverstijgend en bevorder je het leren en samenwerken op individueel en collectief niveau.

In het eerste project Bruggenbouwers (Moresi et al., 2019) zijn er zeven vaardigheden van bruggenbouwers beschreven op basis van literatuur en kwalitatieve data vanuit professionals die deze rol uitvoeren in het domein van Mens en Maatschappij (MM). Deze rol vraagt om verdere uitwerking, mede om dat deze rol toeneemt binnen Fontys (onder meer via Fontys-strategie door in te zetten op minimaal 1 hybride leeromgeving per instituut). Vanuit het programma Docentprofessionalisering zien we de vraag groeien naar de rol van de bruggenbouwer (co-creator) in samenwerking met werkveld en andere instituten.

Het is dus wenselijk om te toetsen of de binnen het domein MM geïdentificeerde rollen ook van toepassing zijn binnen andere (typen) leerwerkomgevingen. Het geeft instituten en werkveldorganisaties handvatten voor het selecteren of aanwijzen van bruggenbouwers (in kader van bijvoorbeeld Strategisch Personeelsmanagement) en bij het ontwerpen van nieuwe en ontwikkelen van bestaande leeromgevingen.

Via kwalitatief onderzoek en middels literatuurverkenning wordt het profiel van de bruggenbouwer vastgesteld. Dit profiel geeft handvatten voor de professionalisering van bruggenbouwers waar een eerste traject mee gestart wordt medio oktober 2021. Vanuit instituten en werkveldorganisaties wordt hierin niet altijd bewust voorzien. Daar waar dit wel gebeurt, bestaan er verschillen in het aanbod en de inhoud en wordt ‘het wiel opnieuw uitgevonden’. Er wordt weinig gebruik gemaakt van (elders opgedane) kennis en ervaring en er is geen samenwerking tussen instituten en werkveldorganisaties hierin, terwijl bruggenbouwers de behoefte uiten hierin te leren van anderen (ook buiten de eigen organisatie). Deze behoefte werd geuit binnen het bruggenbouwersevent (10/10/20), maar zien we ook terug in het vooronderzoek van professionalisering om samen te leren met en van elkaar. Deze behoefte (hoe samenwerken met werkveld vanuit mijn rol als docent) kwam ook terug in het vooronderzoek van het programma docentprofessionalisering.

In dit project staan de volgende twee onderzoeksvragen centraal:
  1. Welke vaardigheden hebben bruggenbouwers binnen hybride leeromgevingen of andere samenwerkingsverbanden van Fontys?
  2. Welke behoefte hebben deze bruggenbouwers aan ondersteuning (professionalisering) om deze vaardigheden te ontwikkelen?

Bij deze vragen wordt specifiek gekeken naar de context (type hybride leeromgeving), ervaring en niveau waarin de bruggenbouwer actief is.

Publicatie en Presentaties

Bovens, J., & Langenberg, N. (2021). Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hoe doe je dat? Win Congres Fontys Hogescholen. 11-11-2021

Moresi, S., & Bovens, J. (2021). Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hoe doe je dat? Leven Lang Ontwikkelen Week Fontys Hogescholen. 14-6-2021

Het afgeronde project Bruggenbouwers, mede mogelijk gemaakt TEC Learning Society

Moresi, S., &, Bovens, J. (2021). Bruggenbouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld: hoe doe je dat? Eindhoven: Fontys Hogescholen.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Nieuws

25 november 2021
Bruggenbouwers zijn mogelijkmakers. Help jij mee aan het bouwen van bruggen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld?
Hoe kan ik als bruggenbouwer in een samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld bijdragen aan het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen en een sterke positieve relatie? Hoe kan ik gelijktijdig ook de beoogde doelen behalen? En hoe ga ik om met de verschillende verwachtingen en belangen in een samenwerking? Het zijn slechts enkele vragen die naar boven komen tijdens het eerste ontwikkeltraject voor bruggenbouwers. Inmiddels staat er ook al een programma klaar voor een tweede ontwikkeltraject in het voorjaar van 2022. En je kunt je hier vanaf vandaag voor aanmelden!

08 september 2021
Bouw jij bruggen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld?

Bij Fontys leren en werken onze docenten en studenten steeds vaker samen met en in de beroepspraktijk. Je kunt hierbij denken aan een hybride leeromgeving, een professionele werkplaats, een living lab of andere vergelijkbare vormen. Docenten en professionals uit het werkveld werken binnen deze omgevingen samen als zogenaamde bruggenbouwers*. Deze bruggenbouwers hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen van deze omgevingen. Fontys is benieuwd naar wie deze bruggenbouwers binnen en buiten Fontys zijn, welke vaardigheden zij bezitten en welke vaardigheden zij nog willen ontwikkelen.

Partners

Dit professionaliseringsinitiatief is een samenwerking vanuit programma’s Docentprofessionalisering & Hybride Leeromgevingen, en het lectoraat Professionele Werkplaatsen.

Projectgroep

Sofie Moresi, programmamanager Professionalisering en coördinator Partnerships Sportkunde
Jeroen Bovens, facilitator Onderzoek en Innovatie (lectoraat Move to Be) en onderzoeker lectoraat Professionele Werkplaatsen
Nard van den Langenberg, lecturer practioner bij Amarant en onderzoeker lectoraat Professionele Werkplaatsen

Contact

Bij vragen mail naar docentprofessionalisering@fontys.nl of neem contact op met de projectgroepleden