Kenniscentrum

Leven lang ontwikkelen

Het kenniscentrum Leven lang ontwikkelen levert een bijdrage aan het leven lang leren en ontwikkelen van wendbaarheid en weerbaarheid van de beroepsbevolking uit onze regio.

Een Leven Lang Ontwikkelen kan omschreven worden als alle leeractiviteiten die iemand gedurende het hele leven, ’van wieg tot graf’, ontplooit om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren. Hoewel Leven Lang Ontwikkelen betrekking heeft op het individu, en op de activiteiten die door de persoon worden ondernomen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, betekent dit niet dat LLO louter een verantwoordelijkheid is van het individu. Facilitering en ondersteuning door werkgevers, onderwijs- en overheidsinstellingen is van essentieel belang.

Er wordt inmiddels veel geïnvesteerd – op verschillende manieren ̶ om het voortdurend leren en ontwikkelen van burgers te bevorderen, maar er zijn nog steeds zorgen over de trage implementatie 3 van het LLO-beleid en de geringe effecten ervan. Fontys wil bijdragen aan het leven lang leren en het ontwikkelen van de wenbaarheid en weerbaarheid van de inwoners in onze regio. Niet alleen door middel van onderwijs, maar ook door kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

Sub-thema's

Het kenniscentrum LLO richt zich in deze regionale en landelijke dynamieken op het leren en ontwikkelen van (jong)volwassenen en organisaties. Voortvloeiend uit de bovengenoemde vraagstukken zoomen wij in op vier onderzoeksthema’s, die onderling nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar wederkerig beïnvloeden:

Onderzoeksvragen
  • Wat zijn de gevraagde skills voor de arbeidsmarkt van de toekomst in de verschillende sectoren en branches?
  • Hoe kunnen deze toekomstbestendig ontwikkeld worden door (jong)volwassenen, en hoe kan deze ontwikkeling op innovatieve wijze zichtbaar (en meetbaar) gemaakt worden?
Onderzoeksvraag
  • Wat is nodig om de eigen regie van de professional t.a.v. LLO te versterken en welke ondersteuning en omgeving bevorderen dit (óók voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt)?
Onderzoeksvraag
  • Hoe kan in organisaties een cultuur gericht op leren en innoveren gecreëerd en geëffectueerd worden?
Onderzoeksvraag
  • Hoe kan de integratie van leren, werken en innoveren in regionale ecosystemen en communities bevorderd worden en wat levert dit voor wie op onder welke omstandigheden?

Events

Jaarlijks worden er verschillende events georganiseerd vanuit het kenniscentrum waarbij netwerkvorming en kennisdeling centraal staan. Hieronder vind je een terugblik van de events die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd. Op deze pagina’s kun je opnames terugvinden van sessies over hybride leeromgevingen, inclusiviteit, leidinggeven, hoogbegaadheid en future skills.

Contact

Wil je met ons meedenken, of meer over ons weten?

Het kenniscentrum stimuleert organisaties en onderzoeksgroepen om hun krachten te bundelen om op deze wijze de impact te vergroten. Wilt u meer over ons weten, of met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op!

Foto van persoon

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies

Foto van persoon

H. (Hanna) van Beelen

Programmamanager