Lectoraat van Gezonde en inclusieve samenleving / Toekomst van leren

Waarderen van diversiteit

Hoe kan ik tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van àl mijn leerlingen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij zich allemaal gezien en gewaardeerd voelen in mijn klas? Dit zijn de vragen waar ons lectoraat zich mee bezig houdt. We zoeken naar bruikbare kennis, strategieën en tools die onderwijsprofessionals helpen om zo te differentiëren dat alle leerlingen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Over het lectoraat

In alle onderwijssectoren ligt de focus op de ontwikkeling van iedere individuele leerling of student. Van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat zij iedere leerling of student helpen zijn of haar talenten te ontplooien. Tegelijkertijd zien we dat de schoolloopbanen van leerlingen in toenemende mate afhankelijk zijn van de sociaaleconomische achtergrond en het opleidingsniveau van hun ouders. De houding en opvattingen van de professional spelen hierin een belangrijke rol, via de verwachten die gevormd worden over leerlingen. Het lectoraat heeft de missie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis, professionaliseringsstrategieën en tools die onderwijsprofessionals ondersteunen in het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor al hun leerlingen of studenten. In het lectoraat werken de lector, de kenniskring en verschillende projectgroepen aan twee onderzoekslijnen: differentiatie en verwachtingsvorming. De reflectief-onderzoekende houding is een belangrijk thema in beide onderzoekslijnen

Podcast

Linda van den Bergh over het lectoraat: Het doel van dit lectoraat is het ontwikkelen van toepasbare kennis, strategieën en tools die leraren (of docenten) helpen om hun onderwijs zo vorm te geven dat alle leerlingen (of studenten) optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.


Lector

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit

Mijn naam is Linda van den Bergh. Ik ben mijn loopbaan gestart als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Tijdens mijn studie orthopedagogiek en de research master behavioral sciences maakte ik kennis met onderzoek als middel om kennis te ontwikkelen. In mijn promotietraject heb ik praktijkgericht onderzoek gedaan naar professionalisering van leraren op het gebied van feedback tijdens actief leren.


Kenniskring

De lector en een kenniskring van drie docenten vormen de kern van het lectoraat. Zij doen onderzoek in samenwerking met collega’s, studenten en werkveld. Hierbij ligt de focus op de ontwikkeling van kennis met, over en voor de onderwijsprofessional. De gemeenschappelijke basis hiervoor is kennis over professionalisering en verwachtingsvorming door professionals. Ieder kenniskringlid onderzoekt op basis hiervan hoe een bepaald middel kan bijdragen aan meer waardering van diversiteit door de onderwijsprofessional en hoe hij of zij beter kan aansluiten bij de individuele behoeften van leerlingen of studenten.

Ilonka richt zich hierbij op storytelling, Petra op het inzetten van expressieve werkvormen en Angeline op het ervaren en bieden van professionele ruimte

Foto van persoon

A. (Angeline) van der Kamp

Docentonderzoeker

Foto van persoon

P.E.M. (Petra) Kerstens

Docentonderzoeker

Foto van persoon

I.M. (Ilonka) van der Sommen

Docent/ Onderzoeker

Foto van persoon

M.C.H.L. (Karin) Diemel

Docentonderzoeker


Onderzoeksprojecten


Publicaties en documenten


Contact

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit