Sprint naar content

Diversiteit en inclusiviteit in het onderwijs

Bij Fontys Educatie staat Diversiteit en Inclusiviteit in het onderwijs in september en oktober 2022 centraal. In deze tijd van Passend Onderwijs, met veel aandacht voor kansen(on)gelijkheid in de klas en het streven naar meer inclusief onderwijs staat het goed afstemmen op verschillen tussen leerlingen en studenten hoog op de agenda. Onderwijsprofessionals willen ervoor zorgen dat iedere leerling of student zich gewaardeerd en betrokken voelt en optimale kansen voor ontwikkeling krijgt. Dit is een goede basis voor een succesvolle schoolloopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Een erg belangrijk thema dus, maar in de praktijk blijkt het afstemmen op diversiteit best lastig te zijn.

Wat is diversiteit en inclusie?

Mensen zijn zich steeds bewuster van de systematische ongelijkheid in de samenleving en in het onderwijs. Diversiteit staat voor diverse factoren binnen bijvoorbeeld het onderwijs. Denk hierbij aan mensen met een beperking, mensen met verschillende seksuele voorkeuren, verschillende culturele en etnische achtergronden. Inclusie gaat meer over het laten werken van deze mix. Hoe zorg je ervoor dat diverse mensen met diverse achtergronden elkaar begrijpen en dezelfde ruimte ervaren?

Op deze pagina is er veel content, artikelen en informatie te vinden rondom het thema, waarbij we samenwerken met het Fontys lectoraat ‘Waarderen van diversiteit’. En we nodigen je van harte uit voor een avond met workshops over diversiteit en inclusie in het onderwijs op 20 oktober.

Bi

Inspiratie

Voor de klas staan vraagt om snel denken en doen

Sfeerafbeelding Fontys

Hoe reageer je als leraar op die altijd drukke leerling die de hele klas onrustig maakt? En ga je wel of niet in op die leerling die altijd een grote mond terug geeft? Als je voor de klas staat moet je altijd onmiddellijk reageren, je hebt geen tijd om de situatie eens rustig te analyseren.

Studeren, een beroep kiezen, is dat voor iedereen wel vanzelfsprekend?

Week van Diversiteit handen

In gesprek met Ilonka (sessieleider) ter voorbereiding van de Week van diversiteit 4 t/m 8 oktober 2021. Studeren, naar school gaan, een beroep kiezen is dat voor iedereen wel vanzelfsprekend?

Niet gezien worden op school is bepalend voor de rest van je leven

Studenten op een rij

Gezien worden is belangrijk voor iedereen. Niet gezien worden heeft impact op je functioneren, en als je niet gezien wordt op school is dat vaak bepalend voor de rest van je leven. Voor leraren is het belangrijk om zich bewust te zijn van de impact die ze hebben op de ontwikkeling en toekomst van kinderen.

Lectoraat na 4 jaar nog steeds actief

Linda van den Bergh

Het lectoraat Waarderen van diversiteit dat in 2017 startte, krijgt er vier jaar bij. “Het onderwerp is nog steeds hot en actueel”, zegt lector Linda van den Bergh. En ook bij Fontys zelf is nog werk te verrichten.

Community Fontys Pride

Fontys Pride Community

Fontys lanceerde in de Pride Maand juni een nieuw platform voor de community: Fontys Pride. Een inclusieve community voor LHBTIQA+ studenten, medewerkers en natuurlijk iedereen die wil aansluiten elkaar kunnen ontmoeten en zich verbonden voelen juist door de diversiteit in onze levens!

Scienceguide

Scienceguide pride university
Vermijd in het hoger onderwijs woorden als jongens en meisjes of vader en moeder

Het kan ook normaal of zelfs leuk zijn om queer te zijn; het is niet alleen maar ellende. Gebruik in de casuïstiek in het hoger onderwijs seksuele en genderdiversiteit daarom eens niet als een probleem, zo is de oproep van Student Pride Nederland.

Docu NPO: Klassen

Klassen documentaire NPO kinderen

Documentaireserie over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs. Sarah Sylbing en Ester Gould strijken een jaar lang neer in de klaslokalen, huiskamers en straten van Amsterdam-Noord, waar een strijd wordt geleverd om elk kind een kans te geven.

Hoe ‘divers’ en ‘inclusief’ is Fontys?

Verschillende foto's diversiteit

Een zogenoemde ‘waardenset’ moet ervoor zorgen dat elk instituut binnen Fontys aandacht heeft voor diversiteit en inclusiviteit. Maar gebeurt dat ook? Het is moeilijk in kaart te brengen. Elk instituut heeft zijn eigen aanpak en het College van Bestuur van Fontys wil daarover ‘geen strakke oekazes uitvaardigen’.

Belevingscircuit draagt bij aan diversiteit en inclusie

Sfeerafbeelding Fontys

In het kader van Fontys Week van Diversiteit 2021 wordt op 11 oktober het nieuwe belevingscircuit See Through gepresenteerd. Dit circuit maakt mensen bewust van hun eigen houding, opvattingen en stereotype denken.

Docu NPO: Wit is ook een kleur

Wit is ook een kleur docu

NPO Documentaire waarin Sunny Bergman wil weten waarom veel hoogopgeleide witte mensen zich verongelijkt voelen over racisme en witte privileges. Spelen gevoelens van morele en culturele verhevenheid wellicht een rol?

Lectoraat

Over het lectoraat Waarderen van Diversiteit

In alle onderwijssectoren ligt de focus op de ontwikkeling van iedere individuele leerling of student. Van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat zij iedere leerling of student helpen zijn of haar talenten te ontplooien. Tegelijkertijd zien we dat de schoolloopbanen van leerlingen in toenemende mate afhankelijk zijn van de sociaaleconomische achtergrond en het opleidingsniveau van hun ouders. De houding en opvattingen van de professional spelen hierin een belangrijke rol, via de verwachten die gevormd worden over leerlingen. Het lectoraat heeft de missie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis, professionaliseringsstrategieën en tools die onderwijsprofessionals ondersteunen in het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor al hun leerlingen of studenten. In het lectoraat werken de lector, de kenniskring en verschillende projectgroepen aan twee onderzoekslijnen: differentiatie en verwachtingsvorming. De reflectief-onderzoekende houding is een belangrijk thema in beide onderzoekslijnen

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit

06 51112140
l.vandenbergh@fontys.nl

Linda van den Bergh over het lectoraat: Het doel van dit lectoraat is het ontwikkelen van toepasbare kennis, strategieën en tools die leraren (of docenten) helpen om hun onderwijs zo vorm te geven dat alle leerlingen (of studenten) optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Opleidingen en cursussen

Master Educational Needs

Wil jij als onderwijsprofessional bijdragen aan ontwikkelkansen voor jouw leerlingen of studenten? Wil jij complexe onderwijsvraagstukken analyseren en kritisch nadenken over aanpassingen hierin? Zijn er bepaalde onderwijsthema’s waarin jij je wil specialiseren? Dan is de flexibele deeltijdmaster Educational Needs de opleiding voor jou waarin jij je eigen studiepad kiest.

Over de opleiding

In de masteropleiding Educational Needs leer je uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen, studenten, leraren en andere betrokkenen. Iedereen verdient een plek in de maatschappij, ongeacht zijn of haar mogelijkheden. Tijdens de opleiding leer je diversiteit te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, waardoor je op een innovatieve manier leert omgaan met complexe onderwijsvraagstukken. Je kunt je specialiseren in allerlei facetten van Gedrag, Leren en Begeleiden. Dit zijn tevens de afstudeerrichtingen. Daarnaast kun je je verdiepen in diverse inhoudelijke thema’s. 

Inclusiever onderwijs met co-teaching

Wil jij inclusief onderwijs binnen jouw organisatie beter kunnen toepassen? Met het scholingstraject 'Inclusiever onderwijs met co-teaching' leer je op praktische wijze inhoud te geven aan inclusie, waardoor je beter kunt afstemmen op ontwikkelingsbehoeften van leerlingen en/of studenten.

Over de cursus

Veel schoolorganisaties staan open voor de intentie van inclusie, maar vinden het lastig om inclusief onderwijs te vertalen naar de praktijk. Co-teaching is een duurzame onderwijsinnovatie die inclusief onderwijs handen en voeten geeft. Je leert de meerwaarde van samenwerking in je dagelijkse praktijk optimaal te benutten. Ook vergroot je kennis en vaardigheden op het gebied van differentiëren.