Duurzaam bereikbaar

Visie en beleid

Fontys streeft naar een goede en duurzame bereikbaarheid van haar locaties. Dat is essentieel. Voor de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van studenten en medewerkers. Zowel binnen als buiten Fontys vinden allerlei veranderingen plaats op het gebied van verkeersmobiliteit: het tekort aan parkeerplaatsen neemt toe, betaald parkeren wordt steeds meer een gemeengoed en verplaatsingspatronen van mensen zijn aan het veranderen.

Ook komen er meer duurzame individuele vervoerwijzen en zijn er diverse initiatieven in de regio. Allemaal ontwikkelingen waar Fontys graag op inspeelt.

Fontys is de laatste jaren actief bezig geweest met het vormgeven van beleid rond mobiliteit van medewerkers en studenten. In 2013 is Fontys gestart met het opstellen van een mobiliteitsvisie en in 2014 volgde een mobiliteitsplan. Dit krijgt nu een vervolg met deze mobiliteitsagenda die Fontys in de komende jaren duidelijkheid biedt over de te volgen weg rond dit thema.

Sfeerafbeelding Fontys

Van beleid naar uitvoering

Fontys biedt medewerkers en studenten veel voorzieningen op het gebied van duurzame bereikbaarheid. Ook heeft Fontys steeds meer aandacht voor de cultuur en het gedrag rondom reisgedrag en gezond leven. Meer en meer informeren en stimuleren wij onze medewerkers en studenten over de reisopties naar de campussen toe.

Van uitvoering naar monitoring 

Om meer inzicht te krijgen in het effect van het beleid en de gerealiseerde voorzieningen monitort Fontys continu.