Mobiliteitsagenda

Visie van Fontys op duurzame bereikbaarheid

In de Fontysbrede Mobiliteitsagenda - begin 2017 vastgesteld - staat wat er moet gebeuren om goed bereikbaar te blijven voor medewerkers en studenten. Het openbaar vervoer stimuleren, meer fietsen, de parkeerdruk verlichten en het werken op afstand beter faciliteren, voeren de boventoon in dit beleid.