Lectoraten, expertisecentra en toegepast onderzoek

De ontwikkelingen in ICT gaan onnavolgbaar snel. Niemand weet wat de toepassingen van morgen zullen zijn. Het is daarom belangrijk dat ICT-ers (studenten en professionals) zich ontwikkelen tot kritische professionals voor betere oplossingen voor toekomstige uitdagingen.
Onderzoek en onderzoeksvaardigheid krijgt een prominente vaste waarde in de ontwikkeling van iedere student en professional. Bovendien wil het als kenniscentrum bijdragen aan de Digital Transformation in de regio’s Brainport en Midpoint. Het aangewezen terrein voor onderzoekssamenwerking met het bedrijfsleven en het toekomstig werkveld van een groot deel van de studenten.

Fontys ICT InnovationLab is een nieuwe vorm van onderwijs met ruimte voor onderzoek, experimenten en onverwachte combinaties die kunnen leiden tot innovatie. Het InnovationLab laat studenten hun talenten ontdekken en ontwikkelen, buiten hun ‘comfort zone’ van een profiel of discipline. Fontys ICT InnovationLab is een initiatief van Fontyshogeschool ICT.

Jaarlijks organiseert Fontys het symposium ICT In Practice (IIP), een initiatief van de focusgroep voor onderzoek bij Fontys Hogeschool ICT.