Sprint naar content
Lectoraat van Enabling technologies

High tech embedded software

Het lectoraat ‘High Tech Embedded Software’ van Fontys Hogeschool ICT houdt zich bezig met onderzoek naar methodes en technieken voor het verbeteren van de software ontwikkeling voor slimme high tech embedded systems.

Over het lectoraat

Het lectoraat richt zich daarbij op (mobiele) robots en sensor netwerken. Deze systemen worden steeds vaker uitgerust met slimme sensoren en meer geavanceerd geprogrammeerd, zodat ze meer intelligent worden. De embedded systemen worden daarmee Cyber Physical Systems. Het lectoraat werkt hiervoor samen met studenten, docenten en bedrijven. Een voorbeeld hiervan is het samenwerkingsverband RIF waar we aan robotvoetbal voor de Robocup MSL werken.

Het lectoraat heeft twee toepassingsgebieden, mobiele robots en sensornetwerken. Het kijkt vanuit systeemdenken naar deze systemen en onderkent daarvoor vier systeemaspecten, namelijk:

 • architectuur
 • integratie en test
 • modelleren en leren
 • software kwaliteit

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Over het verbeteren van robots en sensor netwerken

Lector Teade Punter aan het woord

Samen met MKB

Wij voeren ons onderzoek uit in opdracht van en in samenwerking met lokale kleine en middelgrote bedrijven. Zo zijn wij met MKB-bedrijven en andere onderwijsinstellingen betrokken bij het Raak project Let’s Move IT. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten, docenten en de lector.De resultaten worden publiek gemaakt voor gebruik door derden. De nieuwe kennis gebruiken we om het curriculum van de opleiding HBO-ICT van Fontys Hogeschool ICT te actualiseren.

Integratie onderzoek en onderwijs

De wereld verandert en studenten moeten daarop voorbereid zijn. Embedded systemen worden steeds slimmer, zoals je ziet bij robots. Dit betekent dat de ontwikkeling van deze systemen ook slimmer aangepakt moet worden. Een belangrijk ingrediënt daarvoor is model gebaseerd ontwikkelen, waarbij je niet het hele systeem in een model vat, maar alleen de relevante onderdelen. Ook kijken we hoe embedded systemen gedrag kunnen aanleren, via machine learning. Andere onderwerpen waar het lectoraat aan werkt zijn (software) architectuur, integratie en test en software kwaliteit. Vanuit deze thema’s kijkt het lectoraat naar concrete problemen in de mobiele robotica en sensor netwerken, zoals het aansturen van AGV’s, indoor positionering met UWB of bluetooth en het opzetten van een sensor netwerk voor biomonitoring.”

Het lectoraat verdiept zich met studenten en docenten via samenwerking met bedrijven in deze thema’s. We doen dit in de bedrijven zelf, maar ook bij Fontys op Strijp TQ met software labs. Zo is er een lab voor de software ontwikkeling van voetbal robots en een AGV lab waarin we een digital twin maken.

Video

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Podcast

Het onderzoek van Punter richt zich op embedded software. Dat zit in speelgoed, auto’s, koelkasten, verkeerslichten. Maar wordt ook gebruikt in ziekenhuizen.


Lector

Foto van persoon

Dr.ir. H.T. (Teade) Punter

Lector High Tech Embedded Software

Dr. Ir. Teade Punter (1965)  is lector High Tech Embedded Software (HTES) en docent ICT & Technology bij Fontys Hogeschool ICT.


Kennisteam

Foto van persoon

Suzana Andova

Docentonderzoeker

Foto van persoon

René Bakx

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Joeri van Belle

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Tom Broumels

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Marwijn Christiaans

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Karin Dieleman

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Jan Dobbelsteen

Docentonderzoeker
Foto van persoon

H.M.J.M. (Eric) Dortmans

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Oswald Figaroa

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Renáta Frenken-Liskova

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Peter Hoogenberg

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Ron Mélotte

Projectleider & docentonderzoeker
Foto van persoon

Lake Lakeman

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Peter Lambooij

Docentonderzoeker
Foto van persoon

C.H. (Casper) Schellekens

Projectleider en onderzoeker High Tech Embedded Software

Foto van persoon

Cees van Tilborg

Projectleider & docentonderzoeker


Onderzoeksprojecten

 • Indoor Positioning
 • IoT Measurement Air Scrubber
 • RIF Robocup Team
 • Mobile agrobots
 • Humans & Cobots
 • Modeling & Learning
 • Greenhouse sensorgrid
 • Cybersecurity for robots
 • Cybersecurity for IoT
 • Smart Tactical Robots
 • Smart Predictable Robots
 • Sensing the Beehive
 • Let's Move IT
 • Digital Twin Academy

 • "How to model a soccer robot?"
 • Interaction module
 • Robot arm


Publicaties

Teade Punter (2018), Software voor slimme systemen, een systeemvisie op de softwareontwikkeling van (mobiele) robots en sensornetwerken, Lezing

Download Bestand (PDF)


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. H.T. (Teade) Punter

Lector High Tech Embedded Software