(Hoog)begaafde studenten laten floreren

In het kader van het Fontys onderzoeksprogramma Learning for Society hebben de Fontys werkgroep hoogbegaafdheid en het Fontys lectoraat Goed leraarschap, goed leiderschap onderzocht hoe hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs kunnen floreren.

Dit onderzoek heeft een aantal tools opgeleverd die docenten daarbij kunnen helpen.

  • Op de kenniskaart staan de belangrijkste conclusies van de onderzoeken samengevat.
  • Op de handelingskaart staan tips voor docenten bij het ontwerpen en uitvoeren van hun onderwijs.
  • De ervaringskaarten zijn vooral bedoeld om meer inzicht in en feeling met de thematiek te krijgen: om zelf door te lezen of met collega’s of hoogbegaafde studenten te bespreken. Op deze ervaringskaarten staan paradoxen. Welke kant van de paradox tot uiting komt is afhankelijk van de context. De tips op de handelingskaart zijn er op gericht de ‘positieve’ kant van de paradox tot ontwikkeling te laten komen.

Voor hoogbegaafde studenten hebben we wat ‘herkenningspunten’ bij elkaar gezet.

  • Ook voor hen kunnen de ervaringskaarten helpen om inzicht in hun eigen functioneren te krijgen of om dat met docenten bespreekbaar te maken.
  • De nieuwsgierigheidsmeter geeft studenten inzicht in wat hun nieuwsgierigheid stimuleert of dempt.

Het onderliggende onderzoek is terug te vinden in de hieronder vermelde deelonderzoeken 1, 2 en 3.

Alle beschrijvingen en citaten van studenten in deze producten zijn afkomstig van de betrokken studenten en zijn met hen afgestemd. Alleen de namen van de studenten zijn gewijzigd om privacy redenen.

Alle producten zijn als PDF te downloaden en naar wens uit te printen. Tip: de ervaringskaarten kunt u het beste ‘landscape’ printen: het A4 is dubbel te vouwen waardoor elke kaart een voor- en achterkant krijgt. De producten mogen gratis gebruikt worden onder de voorwaarde van naamsvermelding.

Voor meer informatie: i.diepstraten@fontys.nl en danae.bodewes@fontys.nl

Contact

Isabelle Diepstraten

08850 74476
i.diepstraten@fontys.nl
Lees ook dit artikel van Bron: Hoe hoogbegaafde laten floreren in het hbo Lees ook dit artikel van Bron: Hoe hoogbegaafde laten floreren in het hbo

* printen: kies landscape (liggende) stand

Ook zijn er diverse artikelen verschenen en lezingen gehouden. De lijst hieronder zullen we de komende tijd aanvullen met artikelen die nog gepubliceerd moeten worden en lezingen die nog zullen volgen.

Lezingen

Webinar in de Fontys week Levenslang ontwikkelen, 18 november 2020.
Webinar in de landelijke week van Hoogbegaafdheid, 11 maart 2021.
Webinar in de Fontys week van de Feedbackgeletterdheid, 19 maart 2021.

Artikelen

Bulthuis, E., Diepstraten, I., Weterings-Helmons, A. & Bakx, A. (2021). (Hoog)begaafde studenten in het hoger beroepsonderwijs. Percepties van docenten ICT. OnderWijsTijd, jrg. 1, no. 1, 27-33.