Technologie Challenge

De Technologie Challenge is een programma van 1 dagdeel voor havo 4, waarin de leerlingen actief aan de slag gaan met een technologische uitdaging en ondertussen worden geconfronteerd met verschillende hbo-werkvormen en beroepsaspecten uit het technologie domein. We willen leerlingen helpen met de vragen ‘Welke mogelijkheden zijn er?’ en ‘Wat past bij mij?’ .
Voor deze activiteit is de doelgroep havo 4 leerlingen met interesse in technologie. Een N-profiel is niet per se noodzakelijk, binnen de technologie-opleidingen zijn er ook mogelijkheden voor leerlingen met een E&M profiel.

Meer informatie of aanmelden: junioracademie@fontys.nl