Fontys bouwt aan jouw toekomst

De wereld rondom Fontys verandert en Fontys verandert mee.

Door alle veranderingen in deze nieuwe tijd heeft de toekomstige werkgeneratie ook andere, eigentijdse vaardigheden nodig. De professionals van de toekomst hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, willen begrijpen hoe ze technologie vraagstukken kunnen oplossen, durven te ondernemen en zoeken creatief de samenwerking met andere disciplines. Aan Fontys de taak om deze vaardigheden stevig te verankeren in het onderwijs dat we geven.

Sfeerafbeelding Fontys

Het nieuwe onderwijs vraagt om andere invulling van onderwijsruimtes.

Bij Fontys vinden daarom ingrijpende veranderingen plaats in de huisvesting. We investeren de komende jaren flink in onze onderwijsgebouwen en onze campussen. Het belangrijkste motief achter al die plannen is dat we de onderwijswijsomgeving, net als het onderwijs, meer toekomstbestendig maken. We maken een omgeving waar studeren, onderzoeken en werken in elkaar overlopen. Een open onderwijsomgeving en een plek waar onze studenten zich werkelijk thuis voelen.

Binnen de Duurzaamheidsagenda werken we aan een fysieke omgeving die gezond is en bijdraagt aan de vitaliteit van medewerkers en studenten. Zo willen we bijdragen aan het werkgeluk en de productiviteit van studenten en medewerkers en zorgen voor meer tevredenheid bij de gebruikers van een ruimte. We streven ernaar dat de gebouwen en ruimtes de samenwerking en verbinding tussen gebruikers gaan stimuleren en dat we gebruikers stimuleren de ruimte zo te gebruiken dat deze optimaal en efficiënt presteren.

Campus Rachelsmolen - Eindhoven

lees hier meer

Mindlabs - Tilburg

lees hier meer

Sloop gebouw R1

2020-2021

lees hier meer

Nexus (TU/e-terrein)

zomer 2019

lees hier meer

Nieuwbouw voor FHICT(R10)

2018 - zomer 2020

lees hier meer

Parkeren op de campus

lees hier meer

Stappegoor P8

lees hier meer

Stappegoor P3

lees hier meer