Kwaliteitsafspraken

Bekijk op deze pagina per thema in welke mooie projecten Fontys investeert!

In het plan Kwaliteitsafspraken staat beschreven hoe Fontys de door het kabinet toegekende studievoorschotmiddelen besteedt aan de kwaliteit van onderwijs.

Vanaf studiejaar 2015/2016 werd de basisbeurs voor studenten afgeschaft. Het kabinet beloofde dat het vrijgekomen geld naar meer kwaliteit van het hoger onderwijs zou gaan. Sinds 2018 krijgt Fontys geld van het ministerie om te investeren in de Fontysbrede kwaliteit van ons onderwijs. In het Plan Kwaliteitsafspraken van Fontys staat uitgebreid beschreven hoe Fontys de studievoorschotmiddelen besteedt ter verbetering van onze onderwijskwaliteit. Fontys zet in op een drietal thema’s:
1. Succesvol Studeren
2. Authentieke leer- en onderzoekomgevingen (Hybride leeromgevingen)
3. Docentprofessionalisering.

Per thema kan bekeken en beoordeeld worden hoe Fontys de studievoorschotmiddelen besteedt. Op deze manier bieden wij transparantie in onze Kwaliteitsafspraken en kan iedereen zelf beoordelen of Fontys adequaat is in de besteding van de studievoorschotmiddelen. De drie genoemde thema's sluiten ook aan bij het onderdeel ‘intensiever en kleinschalig onderwijs’ uit het Sectorakkoord (2018).

Waaruit blijkt onze kwaliteit?
Natuurlijk checkt Fontys ook regelmatig bij haar studenten en medewerkers wat zij vinden en merken van de verbetering van onderwijskwaliteit binnen Fontys. Dit gebeurt o.a. door het voeren van gesprekken en door onderzoek vanuit onze dienst Onderwijs & Onderzoek.Op de pagina Waaruit blijkt onze kwaliteit? lees je meer over deze gesprekken, onderzoeken & enquetes en vind je het dashboard Kwaliteitsafspraken.

Studenten: Follow the Stufi
Richting onze (aankomende) studenten willen we transparant zijn over waar hun stufigeld naartoe gaat. Daarom zijn er op iedere onderstaande themapagina mooie voorbeelden te vinden van projecten binnen Fontys waar geld vanuit de Kwaliteitsafspraken in geïnvesteerd is. Op de NOS app #FollowtheStufi, kunnen studenten universiteiten en hogescholen met elkaar vergelijken.

Succesvol Studeren

Fontys werkt aan de begeleiding van studenten bij talentontwikkeling en het maken van de juiste studiekeuze.

Lees meer

Authentieke leer- en onderzoekomgevingen

Fontys werkt aan versterking van authentieke leer- en onderzoeksomgevingen

lees meer

Docentprofessionalisering

Fontys werkt aan de ondersteuning en bevordering van het professionaliseren van docenten.

lees meer

Achtergrondinfo & nieuws

{{ feed.properties.publicationDateDay }} {{ feed.properties.publicationDateMonth }}