College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie en onderwijsvisie, de strategie en de doelstellingen van de organisatie én voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De leden van het college zijn voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Toezicht en kunnen na het verlopen van deze termijn worden herbenoemd. Het College van Bestuur telt drie personen met een onderlinge taakverdeling van horizontale en verticale portefeuilles. De leden zijn samen en ieder afzonderlijk jegens de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de wijze waarop de taken worden uitgeoefend. De verantwoordelijkheidsgebieden staan op de profielpagina van ieder bestuurslid.

Nienke Meijer

Nienke Meijer is sinds december 2013 voorzitter van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor de primaire processen Onderwijs (studentgerelateerde zaken), Zakelijke dienstverlening en Cultuur en organisatie. En voor de ondersteunende processen Marketing en communicatie, Studenten- voorzieningen, Internationalisering en Veiligheid en Duurzaamheid. Tevens is zij verantwoordelijk voor de instituten in de domeinen Educatie en Kunsten. Nienke vertegenwoordigt Fontys in de regio Eindhoven, Venlo, Sittard en landelijk. Nienke studeerde organisatie en sociale psychologie en marketing. Sinds 1989 was zij werkzaam in de kranten- en uitgeefwereld - bij VNU - die later overging in Koninklijke Wegener NV, nu een divisie van Mecom Group. Ze doorliep de functies van senior marketing manager Intermediair Weekblad, directeur van kabelkrant TV Gazet, adjunct-directeur Dagblad de Limburger en directeur/ uitgever van het Eindhovens Dagblad. Tot haar benoeming in 2009 als lid van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen was zij chief marketing officer en groepsdirecteur consumentenmarkt in het directieteam van Wegener.

Kijk hier voor een overzicht van de nevenfuncties van Nienke.

Secretaresse Nienke Meijer:
E. Brouns-Segers
(Ellen) e.brounssegers@fontys.nl
tel. 08850 81320

Jan Welmers

Jan Welmers is lid van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor de primaire processen Onderwijs (kwaliteitszorg gerelateerde zaken) en Onderzoek. En voor de ondersteunende processen Personeel & Organisatie, Audit & Kwaliteitszorg, Juridische zaken en Mediavoorzieningen. Tevens is hij verantwoordelijk voor de instituten in de domeinen Mens en maatschappij, Economie en Gezondheidszorg, met als externe focus regio Tilburg. Jan volgde aan het voormalig Mollerinstituut in Tilburg de opleiding tot docent Nederlands en Maatschappijleer. Daarna studeerde hij Taalbeheersing aan de katholieke Universiteit Nijmegen en Bestuurs- en Beleidswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Jan werkte meer dan tien jaar als docent aan de Hogeschool van ’s-Hertogenbosch, gedurende die tijd promoveerde hij ook aan de Universiteit van Utrecht op het onderwerp ‘redelijkheid van argumentatie in onderhandelingen’. Sinds 2009 was Jan directeur Sociaal Medische Zaken en lid van de Groepsraad van het UWV. Hiervoor bekleedde hij verschillende directiefuncties in het hoger onderwijs waar hij met name veranderingsprocessen heeft geleid. Daarvoor is hij achtereenvolgens verbonden geweest aan de Academie voor Management bij Avans Hogescholen, de Faculteit Communicatie en Journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht en de Faculteit Maatschappij en Recht aan dezelfde hogeschool.

Kijk hier voor een overzicht van nevenfuncties van Jan.


Secretaresse Jan Welmers:
S.H.M. Crooijmans (Sandra) s.crooijmans@fontys.nl
tel. 08850 74818

Hans Nederlof

Hans Nederlof is lid van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor de ondersteunende processen Huisvesting en Facilitair, Financiën en Control. Tevens is hij verantwoordelijk voor de instituten in het domein Techniek. Voor zijn aanvaarden van de functie bij Fontys was Hans directeur financiën & concerncontrol bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Rijswijk. Hiervoor was hij onder andere werkzaam als Chief Information Officer (CIO) en Chief Financial Officer (CFO) bij overheidsorganisaties, met name voor hoger onderwijsinstellingen, onder andere bij de Hanzehogeschool. Hij is deskundig op het gebied van financiën, ICT, control en kwaliteits-en risicomanagement.

Kijk hier voor een overzicht van de nevenfuncties van Hans.

Secretaresse Hans Nederlof:
M.F.P.M Boutmy-Dobbelsteen (Desirée)
d.boutmy@fontys.nl
tel. 08850 71198

Het College van Bestuur wordt in bestuurlijke, strategische en juridische zaken geadviseerd door de secretaris Leny Scheepers en adjunct secretaris Jessie Rutten.

Leny Scheepers

Leny studeerde achtereenvolgens Logopedie, Sociale Pedagogiek, eerstegraads Lerarenopleiding hbo-gezondheidszorg en Strategische Marketing. Ze doorliep bij Fontys de functies hoofd opleiding Logopedie, manager contractactiviteiten Fontys Hogeschool Verpleegkunde en senior beleidsadviseur Marketing bij de toenmalige Raad van Bestuur. Sinds 2007 is Leny secretaris van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Fontys.

h.scheepers@fontys.nl
tel. 08850 75912

Jessie Rutten

Jessie studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft in de afgelopen jaren als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris gewerkt in het sociale domein. Sinds 2015 is Jessie adjunct secretaris van het College van Bestuur van Fontys

j.rutten@fontys.nl
tel. 08850 74240

Bezoldiging en declaraties College van Bestuur, Marap

  1. Bezoldiging van het College van Bestuur over 2015
  2. Bestuurskosten van het College van Bestuur over 2015
  3. Bestuursrapportage Marap III 2016

Secretaresse van secretaris en overhead

M.C.M. van de Donk (Monique) m.vandedonk@fontys.nl
tel. 08850 74887