Master Healthy Ageing Professional (deeltijd)

 • 2 jaar
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven
Heb jij in de sector gezondheid, welzijn of sport een bacheloropleiding afgerond? Ben je gedreven en nieuwsgierig? Wil je over de grenzen van je eigen discipline heen kijken om multidisciplinaire en complexe vraagstukken rondom gezond ouder worden op te pakken? En wil je studeren naast je baan? Ga voor de 2-jarige Master Healthy Ageing Professional (deeltijd)!

Over de opleiding

We worden steeds ouder en willen dat op een gezonde manier doen. Als aanstaand professional in het werkveld van gezondheid, welzijn en sport krijg je dan ook te maken met een steeds oudere doelgroep. Tegelijkertijd brengt de ouder wordende samenleving specifieke bestuurlijke, maatschappelijke en organisatorische uitdagingen met zich mee.

De deeltijdmaster Healthy Ageing houdt zich daarom bezig met dé toekomstvragen van de volksgezondheid. We leren je om multidisciplinair en evidence-based aan de slag te gaan met innoveren en implementeren.

Waarom de deeltijd Master Healthy Ageing?

 • Kleinschalige opleiding met een persoonlijke sfeer;
 • Evidence-based: weloverwogen beslissingen nemen op basis van het best beschikbare bewijs;
 • Bevlogen docenten uit de onderzoekswereld en/of praktijk van gezondheid, welzijn of sport.

 

Wat ga je leren?

Om gezond oud te worden kun je nooit te vroeg beginnen. Daarom richten we ons in de master Healthy Ageing op ouder wórden en niet alleen op oud zijn. Gezondheidsbevordering en preventie zijn dan ook belangrijke onderdelen van het curriculum. De focus ligt op de volwassenlevensfasen. We kijken naar toekomstvragen als gevolg van demografische verandering, onderverdeeld in 3 thema’s:

 • Een gezonde leefstijl voor een ouder wordende bevolking. Hoe komen we in verschillende levensfasen tot een gebalanceerde leefstijl als het gaat om sport, voeding, stress en slaap?
 • Werken en een ouder wordende bevolking. Hoe blijven oudere medewerkers duurzaam inzetbaar, voorkomen we burn-outs bij millennials en verminderen we het sedentair gedrag van kantoormedewerkers?
 • Zorgen voor een ouder wordende samenleving. Hoe organiseren we onze ouderenzorg, voorkomen we verouderingsziekten en zorgen we samen voor onze ouderen die langer thuis willen blijven wonen?
 

Als toegepaste psycholoog heb je de skills om gedrag te kunnen beïnvloeden, maar ik wil graag vanuit een breder perspectief kijken

Lucinda, toegepast psycholoog

 

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt wekelijks les op woensdagmiddag en -avond van 13u00 tot 20u00. Inclusief de lesdagen besteed je zo’n 20 uur per week aan je studie. In totaal behaal je in 2 studiejaren 60 studiepunten.

Onder begeleiding van een docent krijg je klassikaal les. Je volgt colleges, voert opdrachten uit en werkt begeleid. Daarnaast doe je aan zelfstudie. Omdat multidisciplinair werken belangrijk is voor de Healthy Ageing professional hechten we veel waarde aan leren van en met elkaar.

 
 

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding heb je een relevant bachelordiploma nodig. Opleidingen tot fysiotherapeut, verpleegkundige, sociaal werker, toegepast psycholoog, human resource manager, toegepast gerontoloog en sportkundige zijn bij uitstek geschikt. Maar ook veel andere bacheloropleidingen zijn relevant, mits je jouw motivatie voor of affiniteit met gezond ouder worden kunt onderbouwen.

Daarnaast zijn een goed niveau van leesvaardigheid in het Engels en schrijfvaardigheid in het Nederlands van belang. Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Intakegesprek

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink.nl (ISATcode 49127, instituutcode 30GB) ontvang je een uitnodiging voor het intakegesprek en een instructie voor het aanleveren van de benodigde informatie. We vragen je om:

 • je cv op te sturen;
 • je motivatie te beschrijven;
 • een idee voor een innovatieonderzoek aan te dragen.

In het gesprek bespreken we jouw motivatie en verkennen we of het aangedragen vraagstuk past bij de masteropleiding. Daarnaast spreken we wederzijdse verwachtingen uit. Na het intakegesprek ontvang je een positief of negatief advies voor het starten met de opleiding. Bij een positief advies kun je je inschrijving definitief maken.

*Heb je je bacheloropleiding niet op tijd kunnen afronden maar wil je in het studiejaar 2020-2021 wel starten met een masteropleiding? Dat kan! Toelating bij Fontys is mogelijk ook wanneer je je bachelor-diploma nog niet behaald hebt. Je hebt nog tot uiterlijk 31 december 2020 de tijd om je bachelor-diploma te behalen.

 

"Binnen de opleiding leer ik om onderzoek te doen naar hoe we ouderen in de wijk meer kunnen betrekken bij het welzijnsaanbod. Zodat ze uiteindelijk langer zelfstandig kunnen wonen"

Marit, afgestudeerd aan de bachelor toegepaste gerontologie

 

Opbouw

De inhoud van de masteropleiding bestaat uit vijf modules:

1. Healthy Ageing

De kennisbasis over Healthy Ageing. Je gebruikt de kennis over veroudering in relatie tot gezondheidsbevordering en gedragsverandering. Je besteedt daarbij expliciet aandacht aan een gezonde leefstijl en duurzame inzetbaarheid. De module sluit je af met een kennistoets.

2. Bestuur en beleid van Healthy Ageing.

  In deze module ga je dieper in op de maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische uitdagingen van de ouder wordende samenleving. Je leert het Nederlandse zorgstelsel te begrijpen, hoe je beleid kunt analyseren en hoe je kunt sturen in de bestuurlijke complexiteit van wicked problems.

  3. De Healthy Ageing change agent

  Je combineert kennis van organisatieverandering, gedragsverandering en implementeren. Je gaat op basis van de principes van evidence-based management aan de slag met een implementatieplan.

  4. Healthy Ageing innovatieonderzoek

  In opdracht van een organisatie ga je een praktijkvraagstuk onderzoeken en kom je tot een innovatie om het vraagstuk aan te pakken. Je sluit deze module af met een onderzoeks- en innovatieverslag, ofwel je masterthesis.

  5. De interdisciplinaire Healthy Ageing professional

  Gedurende de gehele opleiding volg je het onderwijs over de interdisciplinaire Healthy Ageing professional. De master kent een multidisciplinaire studentengroep en in deze setting leren we dan ook van en met elkaar. Je werkt aan jouw professionele identiteit als Healthy Ageing professional en in het bijzonder hoe die zich verhoudt tot andere (Healthy Ageing) professionals.

  Onderwijseenheid Toets ECTS
  Healthy AgeingKennistoets 'Healthy Ageing'7
  Bestuur en beleid van Healthy AgeingBeleidsanalyse en -advies6
  De Healthy Ageing Change agentImplementatieplan12
  Evidence-based Heathy Ageing professional5
  Healthy Ageing innovatieonderzoekOnderzoeks- en innovatieverslag25
  De interdisciplinaire Healthy Ageing professionalPerformance assessment ‘De inter-disciplinaire Healthy Ageing professional’5

  In het tweede jaar werk je aan een eigen innovatieonderzoek in opdracht van een organisatie uit het werkveld. Je gaat allereerst aan de slag met het diepgaand doorgronden van het vraagstuk. Zodra je de essentie te pakken hebt, bedenk je een innovatie om het probleem aan te pakken. Naar deze innovatie doe je onderzoek om te kunnen onderbouwen of de aanpak effectief is.

  Je komt zelf met een idee voor jouw innovatieonderzoek en met een opdrachtgevende organisatie. Uiteraard helpen we jou bij het formuleren en definiëren van het vraagstuk en kunnen we jou in contact brengen met interessante opdrachtgevers. Jouw vraagstuk dient op hoofdlijnen binnen onderstaande thema’s te vallen:

  • Een gezonde leefstijl voor een ouder wordende bevolking. Hoe komen we in verschillende levensfasen tot een gebalanceerde leefstijl als het gaat om sport, voeding, stress en slaap?
  • Werken en een ouder wordende beroepsbevolking. Hoe blijven oudere medewerkers duurzaam inzetbaar, voorkomen we burn-outs bij millennials en verminderen we het sedentair gedrag van kantoormedewerkers?
  • Zorgen voor een ouder wordende samenleving. Hoe organiseren we onze ouderenzorg, voorkomen we verouderingsziekten en zorgen we samen voor onze ouderen die langer thuis willen blijven wonen?
  Als masteropleiding vinden we het belangrijk dat je evidence-based aan de slag gaat met innoveren en implementeren. Het is van belang dat belangrijke beslissingen weloverwogen worden genomen op basis van het best beschikbare bewijs. Evidence-based werken vormt dan ook een rode draad binnen de gehele opleiding. Om je hierin goed te trainen werken we met online leermodules behorende bij het boek ‘Evidence-based Management’ (Barends & Rousseau, 2018). Hiervoor hebben we een samenwerkingsverband met het Center for Evidence Based Management, dat wereldwijd gelieerd is aan diverse universiteiten.
  Jaarlijks organiseren we een studiereis naar Kajaani, Finland. We werken hierbij samen met de Kajaani University of Applied Sciences. De studiereis heeft als doel om te leren van hoe andere landen omgaan met de uitdagingen van een ouder wordende samenleving. Hierbij plaatsen we ons nationale gezondheidszorgbeleid in internationaal perspectief. De studiereis is optioneel en niet inbegrepen in het collegegeld.
   
   

  Werk / stage


  Aan de slag met je praktijkvraagstuk

  Bij de start van de opleiding is een baan in het werkveld van gezondheid, welzijn en sport niet direct noodzakelijk. Voor jouw innovatieonderzoek ga je aan de slag met een praktijkvraagstuk. Dit mag een vraagstuk zijn uit jouw eigen beroepspraktijk, maar je kunt ook aan de slag bij een andere opdrachtgever. Je komt zelf met een idee voor een innovatieonderzoek, wij helpen je met het formuleren daarvan en het in contact komen met opdrachtgevers.

  Na de master Healthy Ageing

  Na de masteropleiding ben je nog steeds fysiotherapeut, sportkundige, verpleegkundige of sociaal werker, maar dan met meer kennis en vaardigheden ten aanzien van gezond ouder worden.


  Arbeidsmarktonderzoek

  In een arbeidsmarktonderzoek heeft Fontys Hogescholen leidinggevenden en managers in de sectoren zorg, welzijn en sport in Noord-Brabant en Limburg bevraagd over de masteropleiding. Van deze managers en leidinggevenden geeft 31% aan dat afgestudeerde Healthy Ageing Professionals meerwaarde bieden voor de organisatie. Daarnaast is ruim de helft van mening dat een masteropgeleide van meerwaarde is ten opzichte van iemand met alleen een bacheloropleiding. De managers en leidinggevenden geven aan dat er behoefte is aan professionals die complexe vraagstukken rondom gezond ouder worden kunnen aanpakken.

   

  "We worden in Nederland steeds zieker en we lijken dat tij niet te kunnen keren. Ik hoop in deze master het antwoord wél te kunnen vinden"

  Hylke, docent fysiotherapie - Fontys Paramedische Hogeschool

   

  Meer weten over de opleiding Master Healthy Ageing Professional (Master)

  Een studie combineren met je werk en/of gezin is een bewuste keuze. Aan die keuze gaan veel vragen vooraf, zoals: Kan ik het niveau aan? Kom ik met de opleiding verder in mijn werk? En past de studie in mijn leven (werk, gezin, vrienden, familie)?
  Docenten en deeltijdstudenten, opleidingscoördinatoren en studiecoaches geven je graag antwoord op je vragen, want ook wij vinden een goede balans tussen privé, werk en opleiding belangrijk. Tijdens de open avond kijken we samen hoe jij je optimaal kan ontwikkelen.

  Vanwege de Coronamaatregelen en RIVM-richtlijnen kunnen we op dit moment nog geen data bekendmaken voor Open avonden op de Fontys locaties. Natuurlijk zijn we volop bezig om alternatieven hiervoor te ontwikkelen.

  Alvast de sfeer proeven, vragen stellen aan studenten en docenten of een voorlichting bekijken? Dat kan gelukkig wél! Klik op de link/knop “Alternatieve open avond" bovenaan deze pagina en bekijk de “Online open avond” van de opleiding. Daar kun je in ieder geval alvast verder kennismaken met deze opleiding!

  Heb je een vraag? Hieronder vind je de contactgegevens van deze opleiding, neem gerust contact met ons op. We beantwoorden graag jouw vragen.

  Tijdens een avond meelopen word je gekoppeld aan een van onze deeltijdstudenten. Je volgt dan bijvoorbeeld een aantal lessen, colleges en practica die bij de student op het programma staan. Je maakt zo een gewone lesdag/avond mee en je kunt met studenten en docenten praten. Zij vertellen je graag wat de studie inhoudt en hoe het is om bij Fontys te studeren. 

  Vanwege de Coronamaatregelen en RIVM-richtlijnen kunnen we op dit moment nog geen data bekendmaken voor Meeloopmomenten op de Fontys locaties. Natuurlijk zijn we volop bezig om alternatieven hiervoor te ontwikkelen.

  Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan. Stuur een mail naar Corinne Kelder (healthyageingprofessional@fontys.nl) of app je vraag naar 06 - 10 28 69 12. Corinne neemt dan contact met je op!

  Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (deeltijd) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

  • Belastingvoordeel
  • Betaling collegeld door je werkgever of een ander
  • Levenlangleren krediet
  • Beurzen voor leraren
  • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogescholen.

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je doet de Studiekeuzecheck.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en AD's in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

  In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

  Download de factsheet