Zij-instroom basisonderwijs / speciaal onderwijs

Sfeerafbeelding Fontys
Meer informatie
  • Leidt op tot een pabo-bevoegdheid (max. 2 jaar)
  • Minimale toelatingseis: afgeronde hbo- of wo-bachelor

Zij-instroom voortgezet onderwijs / mbo

Sfeerafbeelding Fontys
Meer informatie
  • Leidt op tot een tweedegraads bevoegdheid (max. 2 jaar)
  • Minimale toelatingseis: afgeronde aanverwante hbo- of wo-bachelor
  • Nieuw: eerstegraads bevoegdheid voor een specifiek aantal vakken, toelaatbaar met aanverwante universitaire masteropleiding

Zij-instroom vmbo-profielen

Sfeerafbeelding Fontys
Meer informatie
  • Leidt op tot een tweedegraads bevoegdheid (max. 2 jaar)
  • Minimale toelatingseis PIE, BWI en M&T: afgeronde mbo-4-opleiding
  • Minimale toelatingseis D&P: afgeronde hbo-opleiding

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) voor het mbo

Sfeerafbeelding Fontys
Meer informatie
  • Leidt op voor een startbekwaamheid (1,5 jaar)
  • Minimale toelatingseis: hbo- of wo-bachelor of een assessment waarmee dit niveau aangetoond kan worden