Circulaire Economie

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week
 • In het kort
 • Inhoud
 • Wat verwachten wij van jou?
 • Testimonials
 • Hybride Leeromgeving Circulaire Economie
 • Minor voorlichtingen
 • Inschrijven
 • Contact

Wil jij ook circulair ondernemen? Dan is de minor Circulaire Economie iets voor jou!

Misschien heb je eerder al eens iets over circulaire economie gehoord en wil je er nu toch eens iets meer over weten. Of misschien weet je juist wèl al het een en ander over circulaire economie en wil je daarin bevestigd worden? Hoe dan ook...

Wat moet je in essentie weten?

 • Dat de voorraad grondstoffen die bedrijven nodig hebben voor hun productie 'op' raakt;
 • Dat de wereldbevolking groeit;
 • Dat beide ontwikkelingen dus zullen gaan wringen.

Conclusie

Als de beschikbare grondstoffen steeds schaarser worden, dan wordt het steeds belangrijker om die bestaande voorraad beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken.

Wat is nu circulaire economie?

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van die bestaande grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen. Dus vanaf de winning van grondstoffen tot aan consumptie.
Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om waardebehoud door:

 • product-hergebruik (re-use, zie de foto waarbij - nota bene - een afvalcontainer wordt hergebruikt als zitmeubel)
 • herstel van onderdelen (re-furbish, denk bijvoorbeeld aan je mobiele telefoon) of
 • door hergebruik van grondstoffen (re-cycle). Zo bezien bestaat er dus geen afval meer; afval fungeert als input (foto Renewi).

Het afval van het ene bedrijf fungeert als input voor het andere bedrijf. De cirkel is rond. Vandaar dan ook een ‘circulaire’ economie.

Als je het zo bekijkt, ontstaat er dus een nieuwe, op lange termijn houdbare economie met nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, nieuwe concepten, nieuwe verdienmodellen, meer samenwerking, maar hoe dan ook, minder  “take-make-waste”-praktijken. Kijk voor de toepassing hiervan maar eens op sites van bedrijven zoals Gispen (kantoorleverancier), Renewi (afvalverwerker) of Signify (het voormalige Philips Lighting).

De minor Circulaire Economie in een notendop

Je bezoekt toonaangevende bedrijven met circulaire ambities. Zo werden eerder o.a. de volgende bedrijven bezocht: Signify (Philips Lighting op de High Tech Campus), Renewi, Beeckk Ruimtemakers, Eneco, BAM, Gispen en WEPA. Al die bedrijven formuleren circulaire onderzoeksopdrachten. Naar één van die opdrachten gaat de voorkeur van het groepje studenten uit waarbij jij bent ingedeeld. Na een succesvolle pitch wordt die opdracht aan jouw groepje toegekend. Vooraf heb je veel circulaire kennis opgedaan bij vakken zoals Circulaire Bedrijfskunde, New Business Models, Engineering Design en Ethiek & Economie. Diverse werk- en toetsvormen passeren daarbij de revue. Met de opgedane kennis ga je die ene onderzoeksopdracht aan. Daarbij word je begeleid door een coach en staan we ook stil bij je persoonlijke ontwikkeling.

De minor circulaire economie; iets voor jou?


Heb je een creatieve, innovatieve grondhouding?

Ben je daardoor in staat om traditionele business-concepten en hun verdienmodellen eens kritisch tegen het circulaire licht te houden?

Kun je omdenken?

Wil je leren om binnen een bedrijf als stimulerende circulaire kartrekker te fungeren zodat geld verdiend wordt zonder onverantwoord gebruik van grondstoffen?

Ben je maatschappelijk betrokken?

Wil je vanuit dat (toekomstig?) bedrijf een bijdrage leveren aan een economie waarin niet langer lineaire, maar circulaire uitgangspunten gehanteerd worden?

Ja? Dan is dan is de minor Circulaire Economie echt iets voor jou!!

Yob Woud, management trainee bij Renewi

Yob heeft enkele jaren geleden de minor circulaire economie gevolgd. “Voor mijn minor schreef ik scenario’s voor Renewi. Hoe ziet de toekomst eruit, hoe heeft een afvalverwerker bestaansrecht als de maatschappij helemaal circulair wordt? Zo is een mogelijk scenario bij om al het afval in 1 bak in te zamelen en later door Renewi te scheiden. Een andere optie is om alles aan de bron te scheiden, dus elk soort afval in een aparte inzameling”.

Zijn stage volgde hij ook bij Renewi, over koffiebeker inzameling. “Hoe kunnen we als vuil inzamelaar achterhalen van wie het vuil afkomt? De vervuiler moet aangesproken kunnen worden. Hoe kunnen we (middels ict) de verschillende afvalstromen in kaart brengen? De overheid zegt immers dat de vervuiler gaat betalen, dan moet je achteraf de vervuiling terug kunnen leiden naar de vervuiler zelf”.

En nu een traineeship bij Renewi. Yob ziet zich als een circulair aanjager binnen bedrijf. Renewi is de grootste afvalverwerker van Nederland, en weet hoe we afval moeten scheiden en recyclen. Branchebreed is dat nog wel een omschakeling. Zijn ambities? In de toekomst kijken naar projecten beter scheiden of recyclen. Hij ziet hier ook een rol voor technologische transities. Het zien van stromen en in kaart brengen van afvalstromen: hoe kunnen we in 2050 circulair zijn?

Hybride leeromgeving

Je kunt binnen de minor circulaire economie kiezen voor de hybride leeromgeving variant. In deze hybride leeromgeving ga je in een team met studenten uit verschillende disciplines, coaches en werkveldpartners aan de slag met het oplossen van een circulair vraagstuk vanuit Brainport Smart District of de hightech maakindustrie. Vraagstukken die innovatie gedreven zijn op het gebied van nieuwe business modellen, sociale en technologische innovatie. De vraagstukken betreffen meerdere perspectieven en zijn dusdanig complex van aard, dat je meerdere disciplines nodig hebt om het vraagstuk op te kunnen lossen. 

In een team aan de slag

Binnen de hybride leeromgeving vorm je een team met studenten, coaches en werkveldpartners. Je gaat met je team aan de slag om vanuit onderzoek aan mogelijke oplossingen te werken die voor impact gaan zorgen. Je kunt daarbij gebruik maken van de expertise van docent-onderzoekers van het lectoraat of studenten van andere minoren. Door co-creatie en afstemmen via werksessies bekijk je met elkaar wat je nodig hebt en ga je daarmee aan de slag. Er is dus geen vast programma! De studenten, coaches en werkveldpartners dragen samen bij aan het oplossen van het vraagstuk en alle betrokkenen leren er zo ook weer van. Als student word je intensief begeleid in je leerproces, met als doel regie te krijgen over je eigen ontwikkeling. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor je eigen leerpad!

Vind je het leuk en leerzaam om in een interdisciplinair team samen te werken aan circulaire vraagstukken vanuit Brainport Smart District of de hightech maakindustrie? Vind je het leuk om zelf invulling te geven aan je werkweek? Schrijf je dan in voor deze minor variant!

Benieuwd naar onze hybride leeromgeving Circulaire Economie?

In de video vertellen studenten en medewerkers wat er zich afspeelt binnen deze hybride leeromgeving. Studenten van verschillende disciplines en achtergronden werken samen aan opdrachten voor Renewi.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Een kijkje in de cases waar studenten aan werken binnen deze leeromgeving.

Renewi is een grote speler binnen de afvalverwerking, een proces dat steeds duurzamer wordt. Onze studenten laten zien hoe zij daar aan bijdragen door te onderzoeken en aanbevelingen te doen om dit proces nog verder te verduurzamen.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

(Online) Minor voorlichtingsweek

Op dit moment zijn er geen minor voorlichtingen gepland. Data voor een nieuwe voorlichtingsweek worden hier vermeld zodra deze bekend zijn.

De minor start twee keer per jaar; in september en februari.

De inschrijving voor de minors die van start gaan in september 2021, is opengesteld. Deze inschrijfperiode loopt tot uiterlijk 1 juli. Vol=vol, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

De inschrijving voor minors die starten in februari 2022, gaan begin juli 2021 open. De inschrijving voor de minor van februari 2021 is inmiddels gesloten.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Stel ons je vraag of neem contact op

06-50242288
minorce@fontys.nl
Rachelsmolen 1, Eindhoven

Leslocatie

Rachelsmolen 1, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Rachelsmolen 1, Eindhoven

Waarom de minor Circulaire Economie?

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Voor inhoudelijke informatie neem contact op de minor coördinator Eugène Thijssen:

minorce@fontys.nl