Minor Taal en Cultuur

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven, Tilburg, 's-Hertogenbosch
ECTs
30
Duur
20 weken
 • Meer over deze minor
 • Minor voorlichtingen
 • Over deze minor
 • Praktische informatie
 • Inschrijven
 • Minorregeling

Ieder beroep heeft baat bij effectieve communicatie, en ongeacht welke major je dus doet, heb je profijt van het ontwikkelen van je (vreemde) taalvaardigheid. Je leert je ideeën, meningen en informatie over te brengen in je eigen of vreemde taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Daarnaast leer je wat de kenmerken zijn van de cultuur van het taalgebied en leer je om te gaan met culturele verschillen in beroepsspecifieke situaties. Je werkt met actuele, betrouwbare bronnen in de door jou gekozen taal die zoveel mogelijk worden toegespitst op je major. Ook kun je zelf kiezen of je het accent op het verwerven van taalvaardigheid legt of meer diepgang zoekt in de beroepscultuur van het doeltaalgebied. Je kunt, in de meeste gevallen, na afloop van je minor deelnemen aan een internationaal taalexamen op een van de erkende ERK niveaus. Iedere student krijgt een minorcoach. Deze coach geeft inhoudelijke begeleiding bij de zelfstudie opdrachten, begeleidt de voortgang en voert indien nodig overleg met je Studieloopbaan begeleider. De lessen, workshops en trainingen worden door verschillende, enthousiaste taaldocenten verzorgd.

Training van vaardigheden in beroepscontextVast aanbod van vaardigheden modulen
Verdieping van beroepsvaardigheden en kennis van doeltaalcultuurVariabel aanbod van workshop modulen
Verbreding door toepassing van vaardigheden in de beroepscontextOnderzoeksmodule zelfstandig uit te voeren o.b.v. docent (verplicht)

(Online) Minor voorlichtingsweek

De aankomende minorvoorlichtingen staan gepland in de week van 31 januari t/m 3 februari 2022. Hieronder vind je t.z.t. de voorlichting(en) van deze minor.

Minor voorlichtingen

Ga over grenzen heen met de minor Taal en Cultuur

De minor Taal en Cultuur gaat gaat over grenzen heen! De minor wordt aangeboden in de varianten Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans.

 • Maak een reuzesprong! Met een minor Taal en Cultuur van 30 ects in 1 taal maak je een forse sprong in je taalvaardigheid. Met goeddoordachte programma’s zijn de talen Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans te volgen op verschillende locaties van Fontys. Na afloop heb je grondige kennis opgedaan van de taal, cultuur en samenleving van het doeltaalgebied en kun je daarmee als professional uit de voeten. Let op: de minors in Tilburg en Den Bosch gaan alleen van start bij voldoende aanmeldingen.
 • Mix and Match! Flexibiliteit vind je in de combi-minor waarbij je twee talen op verschillende niveaus kunt volgen (2x15 ects). Met het juiste instapniveau combineer je de minor Chinees, Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans in een semester.

  Uitzonderingen

   • Wil je een compleet semester de minor Chinees volgen? Dat kan! De avonturier kiest voor de minor Chinese taal en cultuur en gaat naast Eindhoven ook studeren in Guilin, China! (30 ects).
   • De minor Arabisch (30 ects) is niet te combineren met een andere taal.

   Snel naar

   Eindhoven Emmasingel 28

   Emmasingel 28, Eindhoven

   Locatiekaart op adres: Emmasingel 28, Eindhoven

   Voertalen
   De instructietaal bij alle minoren is Nederlands, behalve bij de minor Engels, daar is de instructietaal Engels.

   Locaties

   • Eindhoven: Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans en alle Mix & Match-varianten
   • Den Bosch: Engels en Spaans
   • Tilburg: Engels en Spaans

   Periodes 1 en 3 van de minor Chinees (15 ect) vinden plaats in Eindhoven, periode 2 en 4 (15 ect) in Guilin, China. Als je bent ingeschreven, ontvang je van de minor Taal & Cultuur meer informatie en een uitnodiging voor een intakegesprek of toets. Zo kom je in de juiste groep terecht.

   Vanaf 1 februari kun je je aanmelden voor de minors die starten in september 2021. De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2021.

   De aanmeldperiode voor minors die starten in februari 2022 loopt van de eerste week van juli 2021 tot 15 december 2021.

   Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt! Studenten met 1 gerichte minorinschrijving voor onze taalminor hebben voorrang op studenten met meerdere minorinschrijvingen.

   Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student
   • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.

   Fontys studenten schrijven zich in via Progresswww Externe studenten regelen hun inschrijving via Kies op Maat. Het aantal inschrijvingen via Progresswww zegt niets over het totaal aantal aanmelders. Alle studenten worden op volgorde van datum en tijd geplaatst.

   Bijzondere voorzieningen

   Heb je recht op een bijzondere voorziening (bijv. extra tijd bij toetsen, lettervergroting, ...) vanwege bijv. dyslexie, slechtziendheid, ...? Mail de besluitbrief van de examencommissie van je eigen major naar minortaalencultuur@fontys.nl
   Regel dit zo snel mogelijk (maar uiterlijk 31 augustus), om te zorgen dat je gebruik kunt maken van de bijzondere voorzieningen in periode 1.
   De examencommissie van FLOS beoordeelt of je voor de minor dezelfde voorzieningen ontvangt.

   Voor meer informatie, zie de pagina Studeren met een functiebeperking.

   Minorregeling

   Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2021-2022 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.