Praktische informatie

Startdatum & duur

De minor wordt twee keer per jaar aangeboden nl. in semester 1 (september/januari) en semester 2 (februari/juli)
Duur: één semester

Uitvoerende instantie

Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS), Mgr. Claessensstraat 4, Sittard

Lesplaats

Eindhoven

CEF-eindniveau’s

B1

Studiepunten

30 ECTS

Ingangseisen

Afgeronde Propedeuse. En we gaan ervan uit dat je in het verleden vier jaar Frans hebt gehad (bijv. op de middelbare school). Vlak na de start van de minor geeft een intaketest je startniveau aan binnen het A2-niveau.
Heb je niet vier jaar Frans gevolgd, neem dan even contact op via minortaalencultuur@fontys.nl of telefoon 08850 70181. Bij voldoende deelname starten we een beginnersgroep.

Sfeerafbeelding Fontys