Minor Trendwatching

Trendwatchen is kijken naar de wereld om ons heen met als doel het in kaart brengen van actuele veranderingen in de maatschappij. Trends kunnen onze levensstijlen, opinies, behoeftes en keuzepatronen ingrijpend beïnvloeden. Voor bedrijven en organisaties is trendwatching dan ook een belangrijk instrument om hun diverse doelgroepen en/of markten op een effectieve manier te kunnen aanspreken.

In deze minor leren studenten hoe ze op een systematische manier trends kunnen herkennen en analyseren. Ze onderzoeken wat de impact is van de verschillende trends op hun eigen beroepsomgeving. Na het volgen van de minor kunnen studenten hun trendinzichten concreet toepassen binnen de sector/het domein en/of de doelgroep waarop ze zich beroepsmatig willen gaan richten.

De minor bestaat uit drie, in tijd evenredige blokken. Tijdens het eerste blok leren studenten wat trends zijn, welke huidige trends zich aftekenen en maken ze kennis met verschillende methodes van trendonderzoek bij verschillende trendwatchers. In het tweede blok leren studenten de trends op waarde te schatten. Ze onderzoeken in welke mate de diverse trends de maatschappij veranderen en wat ze betekenen voor de doelgroep(en) binnen hun eigen beroepsomgeving. In het laatste blok leren studenten hun trendkennis om te zetten in concrete adviezen voor nieuwe producten en/of diensten of in bruikbare ideeën voor andere vernieuwingen ten behoeve van bedrijven/organisaties in hun werkveld. Om de trends beter te kunnen doorgronden is het lezen van Nederlandse en Engels artikelen en boeken noodzakelijk.

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2017-2018 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Praktische informatie

Voertaal: Nederlands
Locatie: Tilburg


Contact

Coördinator: Saar van der Spek
(contact via: minortrendwatching@fontys.nl)