Vakdocent in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten (D&P)

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
8 uur per week

 • Over deze minor
 • Inhoud minor
 • Praktische informatie
 • Minor voorlichtingen
 • Inschrijven
 • Contact
Binnen deze minor ontwikkel je je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo profielvak Dienstverlening en Producten (D&P). Je leert de examendoelstellingen van het profielvak te vertalen naar vakoverstijgend onderwijs en loopbaanontwikkeling waarbij je de context van de eigen regio in ogenschouw neemt. Je leert leerlijnen ontwikkelen die het vmbo met het mbo verbinden. Na het eindgesprek ontvangt de student vanuit Fontys Hogescholen een certificaat. Bekwaamheidserkenning komt op aanvraag van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meer informatie hierover is op te vragen via de contactpersoon van de minor

Gedurende het traject komen de vier profielmodulen van Dienstverlening en Producten (D&P) aan bod. De beroepspraktijk, de beroepscompetenties, loopbaanoriëntatie en -begeleiding lopen als een rode draad door het gehele programma. Ook kiest de student voor D&P keuzevakken waarin hij/zij zich gaat verdiepen. De keuzevakken welke Fontys Hogescholen aanbiedt zijn: Voeding en beweging, Robotica, Digispel en Podium.

Onderdelen bijscholingsminor:

 • Beroepspraktijk binnen Dienstverlening en Producten
 • Beroepscompetenties, loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 • Vier D&P profielmodules:
 • 1. Organiseren van een activiteit
 • 2. Presenteren, promoten en verkopen
 • 3. Product maken en verbeteren
 • 4. Multimediale producten maken
 • D&P keuzevakken

  Portfolio

  Gedurende de bijscholingsminor houdt de student een portfolio bij. Deze vult de student met bewijsstukken om de leeruitkomsten van de bijscholingsminor te bewijzen. Alle bewijsstukken worden beoordeeld en afgetekend door docenten van Fontys Hogescholen.

  Om te kunnen deelnemen aan de minor moet:

  • de student de propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding om de minor te volgen. De minor is alleen toegankelijk voor derde- en vierdejaars studenten van lerarenopleidingen, zowel vol- als deeltijd.
  • de student gedurende de looptijd van de minor een D&P stage- of werkplek hebben op een vmbo-school. Hier moet de student minimaal 1 dag per week werkzaam zijn, waarvan 50% in de D&P lesuitvoering.

  Verder wordt aangeraden dat de student kennis heeft van algemene didactische principes en affiniteit heeft met de doelgroep: vmbo-leerlingen. De minor wordt behalve voor studenten van lerarenopleidingen ook als bijscholingsvariant aangeboden aan zittende vmbo-docenten.

  Leslocatie

  De Rondom 1, Eindhoven

  Locatiekaart op adres: De Rondom 1, Eindhoven

  (Online) Minor voorlichtingsweek

  De aankomende minorvoorlichtingen staan gepland in de week van 31 januari t/m 3 februari 2022. Hieronder vind je t.z.t. de voorlichting(en) van deze minor.

  De aanmeldperiode voor minors die starten in februari 2022 loopt van de eerste week van juli 2021 tot 15 december 2021.

  Vanaf 1 februari 2022 kun je je aanmelden voor de minors die starten in september 2022.
  De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2022.

  Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

  Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student

  • De propedeuse behaald hebben of;
  • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.

  Roel Martens

  Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van deze minor.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Leslocatie (Gebouw ER)

  De Rondom 1, Eindhoven

  Locatiekaart op adres: De Rondom 1, Eindhoven

  Het met goed gevolg afronden van de minor kan onder bepaalde voorwaarden leiden tot een bevoegdheid voor D&P!

  Sfeerafbeelding Fontys