Vakdocent in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten (D&P)

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
8 uur per week

 • Over deze minor
 • Inhoud minor
 • Praktische informatie
 • Inschrijven
 • Minor regeling
 • Contact
Binnen deze minor ontwikkel je je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo profielvak Dienstverlening en Producten (D&P). Je leert de examendoelstellingen van het profielvak te vertalen naar vakoverstijgend onderwijs en loopbaanontwikkeling waarbij je de context van de eigen regio in ogenschouw neemt. Je leert leerlijnen ontwikkelen die het vmbo met het mbo verbinden. Na het eindgesprek ontvangt de student vanuit Fontys Hogescholen een certificaat. Bekwaamheidserkenning komt op aanvraag van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meer informatie hierover is op te vragen via de contactpersoon van de minor

Gedurende het traject komen de vier profielmodulen van Dienstverlening en Producten aan bod. De beroepspraktijk, de beroepscompetenties en loopbaanoriëntatie en –begeleiding lopen als een rode draad door het gehele programma. Ook kiest de student voor twee D&P keuzevakken waarin hij/zij zich gaat verdiepen. De keuzevakken die Fontys Hogescholen aanbiedt zijn:

 • ‘Woensdaggroep’: Voeding en beweging, Robotica, Digispel en Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid.
 • ‘Donderdaggroep’: Voeding en beweging, Robotica, Digispel en Podium.

Tijdens de eerste dag van de minor kiest de student met welke twee keuzevakken hij/zij aan de slag wil gaan. Bekeken vanuit didactisch oogpunt gaat Fontys uit van minimale aantallen studenten per keuzevak. Afhankelijk van de interesse voor bepaalde keuzevakken (lees ook: de groepsgrootte) zullen die in het minor-rooster worden opgenomen. Mocht een keuzevak bij onvoldoende interesse niet in het minor-rooster worden opgenomen, terwijl er bij enkele studenten wel interesse is, dan zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht.

Mocht een student van de ‘woensdag-groep’ interesse hebben in het keuzevak Podium, is hij/zij vrij om hiervoor bij de ‘donderdaggroep’ aan te sluiten. Hetzelfde geldt voor iemand van de ‘donderdaggroep’ die interesse heeft in het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid. Aansluiten bij de woensdaggroep is dan mogelijk. De rest van het minor-programma wordt uiteraard gewoon bij de eigen groep gevolgd.

Onderdelen bijscholingsminor:

 • Beroepspraktijk binnen Dienstverlening en Producten
 • Beroepscompetenties en loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 • Vier D&P profielmodules:
  • 1. Organiseren van een activiteit
  • 2. Presenteren, promoten en verkopen
  • 3. Product maken en verbeteren
  • 4. Multimediale producten maken
 • Twee D&P keuzevakken

Portfolio

Gedurende de bijscholingsminor houdt de student een portfolio bij. Deze vult de student met bewijsstukken om de leerdoelen van de bijscholingsminor te bewijzen. Alle bewijsstukken worden beoordeeld en afgetekend door docenten van Fontys Hogescholen.

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet:

 • de student de propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding om de minor te volgen. De minor is alleen toegankelijk voor derde- en vierdejaars studenten van lerarenopleidingen, zowel vol- als deeltijd.
 • de student gedurende de looptijd van de minor een D&P stage- of werkplek hebben op een vmbo-school. Hier moet de student minimaal 1 dag per week werkzaam zijn, waarvan 50% in de D&P lesuitvoering.

Verder wordt aangeraden dat de student kennis heeft van algemene didactische principes en affiniteit heeft met de doelgroep: vmbo-leerlingen. De minor wordt behalve voor studenten van lerarenopleidingen ook als bijscholingsvariant aangeboden aan zittende vmbo-docenten.

Leslocatie

Rachelsmolen 1, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Rachelsmolen 1, Eindhoven

De minors die van start gaan in februari 2020 zijn op dinsdag 9 juli opengesteld voor inschrijving. Deze inschrijfperiode loopt tot uiterlijk 15 december. Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

De inschrijving voor minors die starten in september 2020 gaat begin februari 2020 open.

Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2019-2020 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Roel Martens

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de coördinator van deze minor.

Sfeerafbeelding Fontys

Leslocatie (Gebouw R1)

Rachelsmolen 1, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Rachelsmolen 1, Eindhoven

Het met goed gevolg afronden van de minor kan onder bepaalde voorwaarden leiden tot een bevoegdheid voor D&P!

Sfeerafbeelding Fontys