Minor Taal en Cultuur

English: Language and Culture (English, French, Dutch, Spanish, German, Chinese)

De minor Taal & Cultuur wordt aangeboden in de varianten Engels, Spaans, Duits, Nederlands en Frans. Chinees is een bijzondere optie, want deze minor vindt grotendeels in China plaats. Je maakt een keuze voor één van deze talen en in die taal ontwikkel je je taalvaardigheid zodat je goed uit de voeten kunt in deze taal in je toekomstige beroep. Om dit doel te bereiken is er ook aandacht voor de cultuur en samenleving van het doeltaalgebied.

Ieder beroep heeft baat bij effectieve communicatie, en ongeacht welke major je dus doet, heb je profijt van het ontwikkelen van je (vreemde) taalvaardigheid. Je leert je ideeën, meningen en informatie over te brengen in je eigen of vreemde taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Daarnaast leer je wat de kenmerken zijn van de cultuur van het taalgebied en leer je om te gaan met culturele verschillen in beroepsspecifieke situaties. Je werkt met actuele, betrouwbare bronnen in de door jou gekozen taal die zoveel mogelijk worden toegespitst op je major. Ook kun je zelf kiezen of je het accent op het verwerven van taalvaardigheid legt of meer diepgang zoekt in de beroepscultuur van het doeltaalgebied. Je kunt, in de meeste gevallen, na afloop van je minor deelnemen aan een internationaal taalexamen op een van de erkende ERK niveaus.
Iedere student krijgt een minorcoach. Deze coach geeft inhoudelijke begeleiding bij de zelfstudie opdrachten, begeleidt de voortgang en voert indien nodig overleg met je Studieloopbaan begeleider. De lessen, workshops en trainingen worden door verschillende, enthousiaste taaldocenten verzorgd.

Training van vaardigheden in beroepscontextVast aanbod van vaardigheden modulen
Verdieping van beroepsvaardigheden en kennis van de doeltaalcultuurVariabel aanbod van workshop modulen
Verbreding door toepassing van vaardigheden in de beroepscontextOnderzoeksmodule zelfstandig uit te voeren o.b.v. docent (verplicht).

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2016-2017 downloaden (download English version). Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Praktische informatie

Voertalen: Nederlands en Engels
Locaties:

  • Eindhoven: Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands
  • Tilburg: Spaans en Engels
  • Sittard: Engels en Duits
  • Venlo: Engels

De basismodule Chinees (5 ect) vindt plaats in Eindhoven, het overige onderwijs (25 ect) in Guilin, China.
De student krijgt na aanmelding een intakeformulier toegestuurd. Informatie m.b.t. de minor volgt meteen na de sluitingsdatum.

Als je bent ingeschreven ontvang je van de minor Taal & Cultuur nadere informatie en een uitnodiging voor een intake gesprek of toets zodat je in de juiste groep terecht komt.

AANMELDEN

English information

Download

Meer informatie

Kijk op de site minor Taal en Cultuur

Contact

Contactpersoon: Tineke Ausems (t.ausems@fontys.nl, tel: 08850 74928)
Email adres: minortaalencultuur@fontys.nl