Reglement

De Regeling toelatingstoetsen geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn van een diploma dat aan de profiel- en vakkeneisen voldoet (hierna te noemen deficiënte vakken of een deficiënt profiel), alsnog kunnen worden ingeschreven voor een bacheloropleiding en stelt voor de afname van deze toelatingsonderzoeken een commissie in.