Algemene informatie

Digitaal toetsen

Vanwege de corona maatregelen is het momenteel niet mogelijk om de toelatingstoets op een Fontys locatie af te nemen. De toetsen in juni en augustus worden digitaal afgenomen. Dit betekent dat je de toets vanuit huis maakt. Zodra de corona maatregelen worden versoepeld, zullen wij mogelijk hierna weer toetsing op locatie aanbieden.

Voorwaarden

Om mee te kunnen doen aan digitaal toetsen op afstand dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je moet je aanmelden via Studielink voor een opleiding.
  • Je hebt de beschikking over een laptop/desktop met webcam en een goede internetverbinding;
  • Je hebt de beschikking over een rustige ruimte/werkplek waar je tijdens de test niet gestoord wordt door medebewoners;
  • Je dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Je legitimatiebewijs wordt voor aanvang van de toets door de surveillant gecheckt.

Samenwerking hogescholen

Fontys heeft een samenwerkingsverband met NHL Stenden hogeschool (NHLS) in Leeuwarden, van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden) en de Hanzehogeschool (Hanze) in Groningen. Er is een verdeling welke hogeschool welke toets afneemt. Dit kan betekenen dat een andere hogeschool dan Fontys de toets bij je afneemt. De resultaten van de afgenomen toets zijn bij alle 4 de hogescholen geldig.

Wil je weten wanneer welke toets plaatsvindt? klik hier!

Herkansingsmogelijkheid

Indien je de toets in juni maakt en niet behaald is er een herkansingsmogelijkheid in augustus (de datum is afhankelijk van de toets die je wilt herkansen).

Kosten

De kosten zijn €60 per toelatingstoets. Alleen bij tijdig afmelden (zie: toets momenten) kom je in aanmerking voor restitutie. Bij afmelding wordt €7,50 aan administratiekosten per toets berekend.

Voorbereiding op de toetsen

Als je weet welke toetsen je met succes moet afronden om toegelaten te worden tot de opleiding van jouw keuze dan kun je je gaan voorbereiden op de toets. Hier vind je per toets informatie over de inhoud van de toelatingstoetsen en hoe je je kunt voorbereiden.

Uitslag en geldigheid

Binnen vijftien werkdagen na afname van de toets(en) wordt de uitslag per mail bekend gemaakt. Per toets ontvang je een certificaat. Dit bewijs is geldig tot en met het jaar erop (voorbeeld: je behaalt in januari 2018 een toets; deze is geldig voor inschrijving per 1 februari 2018 en voor de studiejaren 2018/2019 en 2019/2020).

Inzage

Wil je inzage in je toets hebben dan dien je dit tijdig kenbaar te maken (zie belangrijke data) door een mail te sturen aan info@toelatingstoetsen.nl. Vermeld hierin duidelijk:

- Je naam
- Welke toelatingstoets je wilt inzien
- Op welke locatie je de toelatingstoets wilt inzien

Je ontvangt daarna een uitnodiging met alle informatie.

Wanneer moet je een toelatingstoets doen?