Sprint naar content

Algemeen

Ben jij 21 jaar of ouder? En wil jij starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma? Dan kun je een 21+ toelatingsonderzoek (colloquium doctum) doen.

Wat houdt het 21+ toelatingsonderzoek in?

  • Als je een Nederlandstalige opleiding wilt gaan volgen, maak je een Adaptieve Capaciteiten Test (ACT algemene intelligentie) en een Nederlandse taaltoets. De Nederlandse taaltoets vindt plaats na de capaciteitentest. Je dient beide onderdelen te behalen.
  • Als je een Engelstalige opleiding wilt gaan volgen, maak je alleen de capaciteitentest (ACT algemene intelligentie). Indien je deze behaald hebt, dien je daarnaast op eigen gelegenheid een Engelse taaltoets (IELTS, TOEFL of Cambridge certificaat) te behalen.

De Engelstalige taaltoets wordt niet door Fontys aangeboden. De eisen voor het te behalen certificaat (en onder welke voorwaarden je vrijstelling kunt aanvragen voor de Engelse taaltoets) kun je navragen bij de opleiding van jouw keuze. Zij zijn vervolgens jouw contactpersoon voor de afhandeling van deze taaltoets. Je stuurt je certificaat of een eventuele aanvraag voor vrijstelling naar de opleiding.   

Beoordeling

Om te bepalen of je het 21+ toelatingsonderzoek behaald hebt, worden jouw resultaten vergeleken met een normgroep op hbo-niveau. Met het onderzoek wordt vastgesteld of je over het vereiste werk-, denk- en taalniveau beschikt voor een opleiding bij Fontys.