Lectoraat Applied Natural Sciences

Applied Natural Sciences bestrijkt het brede gebied van Technische Natuurkunde, Chemie, Chemische Technologie en Life Sciences. Binnen dit brede gebied richt het lectoraat Applied Natural Sciences van de Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen zich op zeven onderzoeksthema's voor praktijkgericht en toegepast onderzoek. De onderzoeksthema’s binnen Applied Natural Sciences zijn belangrijk voor het ons omringende werkveld. Een groep medewerkers zorgt voor de link tussen onderzoek en onderwijs. De onderzoeksthema’s zijn:

De onderzoeksprojecten gekoppeld aan deze onderzoeksthema's zijn veelal geënt op vraagstelling vanuit het ons omringende bedrijfsleven en worden uitgevoerd in samenwerking met de bedrijven, andere kennisinstellingen en het onderwijs. Bij alle onderzoeksprojecten, die vaak ook deels worden gefinancierd met behulp van subsidie (RAAK, Interreg, OP Zuid) worden studenten ingezet in het kader van stage- en afstudeeropdrachten en andere projectvormen.