Lectoraat van het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie / Domein Economie

Circulaire Transitie

Het lectoraat Circulaire Transitie is onderdeel van het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie. Het richt zich met name op het verbinden van bestaande lectoraten in het technisch, economische en sociale domein op het gebied van circulaire economie en de energietransitie.

Over het lectoraat

De focus van het lectoraat is om praktijkgericht te onderzoek naar maatschappelijk inclusieve oplossingen voor circulaire transities van de MKB maakindustrie en gemeentes in de Fontys regio’s. Daarnaast zullen interdisciplinaire onderzoeksmethoden voor circulaire transities ontwikkeld worden, voortbouwend op multidisciplinair onderzoek. Ook kennisontwikkeling en actualisering van het onderwijsaanbod van Fontys-opleidingen en kennisontwikkeling ter professionalisering van docenten op het gebied van circulaire transities spelen een belangrijke rol. Tenslotte gaat het lectoraat aan de slag met het verspreiden van kennis over circulaire transities door middel van publicaties, lezingen en workshops etc. in het kennisdomein. Het lectoraat wil op deze manier bijdragen aan maatschappelijk inclusieve innovaties voor de circulaire- en energietransitie in Noord-Brabant middels interdisciplinair onderzoek.

Samenwerking tussen lectoraten

Het Lectoraat Circulaire Transitie verzorgt tevens de onderzoeksmatige afstemming met en samenwerking tussen bestaande lectoraten die onderdeel uitmaken van de in het FECT participerende instituten:

Sfeerafbeelding Fontys

 • Lectoraat De Ondernemende Regio (FHEC): onderzoek naar factoren van economisch succes in de economische regio’s Brainport en Midpoint;
 • Lectoraat Applied Natural Sciences (FHTNW): onderzoek naar eigenschappen van materialen en energietechnologie in de volgende Special Interest Groups (SIG’s):

  • SIG Solar Fuels: onderzoek naar innovatieve vormen van energieopslag;
  • SIG Thin Films and Functional Materials: o.a. onderzoek naar energiebesparing door speciale coatings op glas;
  • SIG Polymeren: onderzoek naar eigenschappen van polymeren
  • SIG Sustainable Process Technology: zo duurzaam mogelijk produceren van producten.
 • Lectoraat Mens en Technologie (FHHRM&Psych): onderzoek naar maatschappelijke acceptatie van technische innovaties;
 • Lectoraat Smart Marketing en Strategie (FHEC): onderzoek naar nieuwe marketingstrategieën en de wijze waarop ‘connectedness’ het marketingvakgebied verandert;
 • Lectoraat Thought Leadership (FHEC): onderzoek naar positionering van organisaties op het snijvlak van economie en samenleving met vernieuwende denkbeelden.
 • Lectoraat Media, Interactie en Narratie (FHJ) bekijkt de invloed van technologie op het overdragen van informatie en het vertellen van verhalen, en richt zich op conceptuele innovatie.

Bijzonder aan het Lectoraat Circulaire Transities is dat het een multidisciplinair team is, waarmee met een sociale, economische én technische bril naar maatschappelijke vraagstukken gekeken kan worden. Doel is om vragen over energietransitie, sociale innovatie en circulaire economie samen met netwerken van ondernemers, burgers en overheden te analyseren en van antwoorden te voorzien. Ook wil het lectoraat hybride leeromgevingen creëren, waar enthousiaste studenten en docenten mee kunnen denken en nieuwe oplossingen en adviezen ontwerpen en daarmee lokaal maatwerk bieden. Het idee is dat ondernemers, burgers en overheden en onderzoekers ook de weg weten te weten naar deze ‘living labs’, zodat kennis en ideeën gebundeld kunnen worden. Kernvraag is welke factoren helpend en welke belemmerend zijn bij circulaire transities.


Lector

A.J. (Jifke) Sol

Lector Circulaire Transitie

Jifke Sol is als lector met name voor het MKB in Brabant aanspreekpunt en verbinder voor initiatieven en kennisvragen op het terrein van energietransitie, circulaire economie en sociale innovatie. Sol heeft een achtergrond in onderzoek naar succesfactoren en begeleiding bij complexe regionale samenwerkingstrajecten richting duurzaamheid.


Kennisteam

Y.A. (Yvonne) van Lith

Onderzoeker

A.T.A.M. (Jeske) Nederstigt

Onderzoeker

M.G.E. (Myrthe) Velter

Onderzoeker


Publicaties van het lectoraat

Lith, Y. van, et al. Fair-Solar transitieagenda. 23 september 2021.

Velter, M.G.E., Bitzer, V. & Bocken, N.M.P. A Boundary Tool for Multi-stakeholder Sustainable Business Model InnovationCirc.Econ.Sust. (2021).

Velter, Myrthe. Inzet boundary tool bij circulair bedrijfstextiel. Fontys for Sustainability. 20 September 2021.

Velter, Myrthe. Samen innoveren voor circulariteit. Fontys for Sustainability. Juni 2021

Lith, Yvonne van. No Energy Transition Without A Circular Transition. Technology Times, 27 juni 2021.

Lith, Yvonne van. Geen energietransitie zonder een circulaire transitie. Innovation Origins, 27 juni 2021.

Nederstigt, Jeske. Wat is de psychologie achter burgerinitiatieven? P+ special van Het Groene Brein, januari 2021.

Interview met Nederstigt, Jeske. De circulaire consument komt niet vanzelf, Bron, januari 2021.

Nederstigt, Jeske. Verdeling macht en waarde maakt of breekt circulaire economie. Milieu, december 2020.
 

Agenda

NEMO lezing - Moral Machine

11 november 2021 20.00 - 21.30 uur

FECT-Symposium Circulaire Transitie in de maak

19 november 2021 Gebouw R5, Eindhoven 09.30 - 17.00 uur

Lectorale Rede Bart Wernaart

20 januari 2022 13.00 - 17.00 uur

 

Contact

A.J. (Jifke) Sol

Lector Circulaire Transitie