Project

Interlocality

Interlocality 

Wat houdt het project in?

INTERLOCALITY is een samenwerking tussen partners uit 5 verschillende landen (Denemarken, Duitsland, Finland, Nederland en Italië), waarvan de gemeenschappelijke focus draait om internationale studenten en hun inzetbaarheid. Gemeenschappelijk voor de lokale regio's van de deelnemende hogeronderwijsinstellingen is een fundamentele en toenemende behoefte aan hoogopgeleide en gekwalificeerde werknemers op het gebied van bedrijfskunde en techniek. Terwijl bedrijven behoefte hebben aan gekwalificeerde werknemers, worstelen internationale studenten en afgestudeerden om hun weg te vinden naar lokale bedrijven, ondanks de uitgesproken behoefte. Dit vraagt ​​om actie om de groepen aan beide kanten van deze kloof te ondersteunen en te zorgen voor aanhoudende groei en innovatie binnen de bedrijven en daarmee de lokale regio's.

Projectdoelstelling

Het doel van INTERLOCALITY is het vergroten van de lokale inzetbaarheid van internationale studenten op het gebied van techniek en bedrijfskunde. Internationale studenten hebben vaak moeite om lokaal stageplaatsen en werk te vinden. Hoewel dit cruciale kwesties zijn voor het aantrekken en behouden van studenten van hogeronderwijsinstellingen, ligt het niet binnen de macht van hogeronderwijsinstellingen om werk voor hun studenten te verzekeren. Ze zijn daarbij afhankelijk van bedrijven en organisaties om studenten in dienst te nemen. INTERLOCALITY heeft tot doel de kloof tussen studies in het hoger onderwijs en de lokale werkgelegenheid te overbruggen door 1) de internationale studenten, 2) het personeel van hogeronderwijsinstellingen en 3) bedrijven en personeel uit de derde sector te ondersteunen, waarbij alle vier actoren betrokken zijn die de lokale inzetbaarheid van internationale diplomastudenten beïnvloeden, namelijk internationale diplomastudenten zelf, HOI-personeel, lokale bedrijven en de omringende samenleving.

Periode

2021 - 2024

Contact

Foto van persoon

A. (Anke) Volleberg

Onderzoeker project Interlocality