Sprint naar content
Project

Shared Learning Teams

Eerder onderzoek laat zien dat studenten in toenemende mate leren in teamverband, waarbij wordt samengewerkt aan authentieke opdrachten die voortkomen uit (of ingebed zijn in) de beroepspraktijk.

Wat houdt het project in?

Deze samenwerking met het onderwijs is voor organisaties in de praktijk een kans om nieuwe kennis op te doen en te leren.

Helaas wordt deze meerwaarde nog onvoldoende benut. Er wordt vooral gebouwd aan een learning community, waarin het leren van de student centraal staat, maar het leren andere leden van de ‘community’ onderbelicht blijft. Terwijl een dergelijke leeromgeving ook zou kunnen bijdragen aan het leven lang leren van professionals.

Projectdoelstelling

In dit onderzoek gaan we in op de vraag: Hoe kunnen shared learning teams vormgegeven worden, zodat er gebruik gemaakt wordt van de diversiteit in het team en er ook echt systeemoverschrijdend gewerkt en geleerd gaat worden?

Periode

2018 - 2019 

Resultaat

 • Artikel in OnderwijsInnovatie
 • Vervolgonderzoek

  Projectteam

  Foto van persoon

  Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

  Lector Dynamische Talentinterventies / leading Lector kenniscentrum Leven lang ontwikkelen
  Foto van persoon

  C. (Constanze) Thomassen

  Docentonderzoeker
  Foto van persoon

  Dr.ir. R. (Robert) Schuwer

  Lector Open Educational Resources

  Contact

  Foto van persoon

  Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

  Lector Dynamische Talentinterventies / leading Lector kenniscentrum Leven lang ontwikkelen