Expertisecentra

Expertisecentra zijn samenwerkingen die zich richten op sectoren die voor het welzijn en de welvaart van Nederland van groot belang zijn. Deze centra spelen een belangrijke rol bij het opleiden van onderzoekende professionals die kennis kunnen omzetten in nieuwe producten, technologieën en diensten.

Fontys is betrokken bij de volgende Expertisecentra:

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.