Sprint naar content
Lectoraat van Enabling technologies / Slimme mobiliteit

Future powertrain

Het lectoraat Future power train heeft de ambitie uit te groeien tot een belangrijke partner en initiator/katalysator bij/voor het MKB. Het lectoraat wil daarbij niet alleen helpen bij de oplossing van actuele problemen bij bedrijven maar zal zich daarnaast richten op projecten die in de voorontwikkelings-fase liggen van nieuwe producten en diensten.

Over het lectoraat

Het lectoraat werkt daarbij samen met andere onderzoeksgroepen, zoals ACE (Automotive Center of Expertise) en met andere kennisinstituten (universiteiten, TNO). Naast de bouw van eigen onderzoeksopstellingen zal een groot deel van het onderzoek worden uitgevoerd op de weg met demonstratievoertuigen.
Met de resultaten van de metingen aan opstellingen en/of voertuigen worden ook rekenmodellen gebouwd en gevalideerd. Die rekenmodellen laten dan toe om het gedrag van die voertuigen (of onderdelen ervan) te voorspellen wanneer de inzet anders wordt of bij gewijzigd ontwerp.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Verduurzaming van mobiliteit

Lector Rik Baert aan het woord

Lector

Foto van persoon

Dr. R.S.G. (Rik) Baert

Lector Future Powertrain

In 1979 is Rik Baert als ingenieur afgestudeerd aan de Universiteit Gent, België. Hij heeft als onderzoeker gewerkt bij de Combustion Engines Group van University of Manchester, Institute of Science and Technology, Groot-Brittannië waar hij een Master of Science by Research heeft behaald.


Kennisteam

Foto van persoon

Peter van Amelsfort

Docentonderzoeker
Foto van persoon

E. (Esmaeil) Najafi

Docentonderzoeker

Contact

Foto van persoon

Dr. R.S.G. (Rik) Baert

Lector Future Powertrain