Lectoraat van domein Educatie

Integratief Opleiden & Boundary Crossing (IOBC)

Het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ (IOBC) richt zich op de ontwikkeling van kennis die bijdraagt aan de beroepspraktijk van de lerarenopleiding en het handelen van opleiders en begeleiders van leraren.

Over het lectoraat

De centrale vraag is hoe de kwaliteit van het leren van leraren in opleiding verbeterd kan worden door in opleidingsprogramma’s praktisch handelen, bruikbare theorie en de ontwikkeling van de leraar als persoon krachtig met elkaar te verbinden. Dit noemen we integratief opleiden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar verbindingen waarin ‘boundary crossing’ rol speelt: vormen van samenwerking op en over de grenzen van verschillende praktijken, zoals die van het opleidingsinstituut en de schoolpraktijk waarvoor wordt opgeleid.

Praktijk, theorie en persoon

Bij ‘praktijk’ gaat het om ervaringen en handelen van de (aanstaande) leraar op de werkplek, de eigen klas of groep, het type school, het lerarenteam en de omgeving van de school. Bij ‘theorie’ gaat het om kennis uit het domein 'leren en onderwijzen', zoals theorie over motivatie, leerprincipes en (vak)didactiek, en kennis van behoeften en kenmerken van leerlingen. Bij ‘persoon‘ gaat het om de individuele leraar (in opleiding) en zijn leer- en ontwikkelvragen, karakteristieken en eigenheid.

Boundary crossing

In opleidingstrajecten voor leraren komen verschillende praktijken en disciplines met elkaar in aanraking: die van het opleidingsinstituut, de schoolpraktijk, vakinhoudelijke experts, didactici, en onderzoekers. Alhoewel verschillen tussen de (professionele) praktijken vaak als een belemmering of ‘grens’ ervaren worden, hebben ze ook een positieve kant. Inspanningen die mensen leveren om productief met ervaren ‘grenzen’ om te gaan noemen we 'boundary crossing' en kunnen leiden tot gezamenlijk leren en nieuwe integratieve opleidingspraktijken op het snijvlak praktijken in het opleidingsinstituut en het werkveld.

Podcast

In deze podcast vertelt Frank Crasborn over het lectoraat, zijn passie en zijn achtergrond

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Lector

Dr. F.J.A.J. (Frank) Crasborn

Lector Integratief opleiden en boundary crossing

Het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ van Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) staat sinds 2016 onder leiding van dr. Frank Crasborn. Hij deed ervaring op, op het snijvlak van verschillende onderwijspraktijken. Hij was lerarenopleider, onderzoeker en projectleider binnen Fontys lerarenopleidingen, docent bij Fontys Hogeschool Pedagogiek, trainer en consultant in het voortgezet onderwijs, programmaleider van de Academische Opleidingsschool Limburg en leider van het project ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen Scholen (VSLS)’. In combinatie met functies en taken bij Fontys was hij verbonden aan de Open Universiteit en de universiteiten van Maastricht en Zürich. Rode draad in zijn professionele loopbaan is het ‘leren en opleiden van (aanstaande) leraren en hun opleiders’. Crasborn promoveerde op een onderzoek naar professionalisering van werkplekbegeleiders van leraren (The skilled mentor. Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills). Naar aanleiding van hiervan ontvingen hij en zijn collega’s van zowel de Amerikaanse Association of Teacher Educators (ATE) in 2009, als de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland (Velon) in 2014 de jaarlijkse prijs voor de beste onderzoekspublicatie.


Onderzoekslijnen

In samenwerking met diverse externe partners voert de onderzoekgroep projecten uit binnen drie themalijnen:

 • Professionele ontwikkeling en begeleiding van leraren
 • Curriculum en opleidingsdidactiek in de lerarenopleiding
 • Vakdidactische ontwikkeling van leraren

Hieronder vind je een overzicht van lopende en afgeronde projecten binnen een onderzoekslijn

Kenniskring

De kenniskring bestaat uit een binnen- en buitenkring. De leden uit de binnenkring zijn naast de uitvoering van eigen onderzoek actief betrokken bij de begeleiding van afstudeeronderzoeken van bachelor- en masterstudenten en bij curriculumontwikkeling en professionalisering van studenten en opleiders in onderzoeksvaardigheden. De Buitenkring bestaat uit leraren in het Limburgse scholen voor voortgezet onderwijs in het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL). Deelnemers aan de buitenkring zijn op de eigen school actief betrokken bij de coördinatie, begeleiding en/of uitvoering van praktijkonderzoek.

dr. D.H.J. (Dave) van Breukelen

Hogeschooldocent en onderzoeker

dr. A. (Ella) Ait-Zaouit

Opleider en onderzoeker

dr. W.P.M. (Helma) de Keijzer

Onderzoeker

dr. F.J.J. (Frans) Hermans

Opleider en onderzoeker

M.M. (Meity) Feher MSc

Docentonderzoeker

M. (Maurice) Smeets

Opleider en onderzoeker

S.D. (Sharisse) van Driel MSc

Docentonderzoeker

dr. H. (Hanneke) Theelen

Onderzoeker

dr. J.H.M. (Jimmy) van Rijt

Onderzoeker

Nieuws

 • Dr. Ella Zaouit over haar promotieonderzoek naar de professionele identiteitsontwikkeling van startende leraren: "We moeten professionals opleiden die weten waarom ze voor de klas staan". Lees hier het artikel.
 • Vijftig jaar leraren opleiden: een boek voor en door lerarenopleiders. Lees hier het artikel.
 • Een andere kijk op het leraarschap vraagt om anders opleiden: start vierjarig onderzoek naar nieuwe studieroutes. Lees hier het artikel.
 • Kijken in de hoofden van leraren in actie, hoe doe je dat? Lees hier het artikel.
 • Rick Sampers wint FLOS-lectoraatsprijs voor het beste bachelor afstudeerpraktijkonderzoek. Lees hier het artikel.
 • Aankomende docenten leren hun zenuwen te bedwingen met een virtual realitybril. Lees het artikel van dagblad De Limburger (pdf)
 • Virtueel stagelopen in klas met VR-bril. Lees het artikel van BRON
 • Met VR-bril virtueel stage lopen om lesgeven minder spannend te maken. Lees het artikel
 • Open Magazine: Eye-tracking. Lees hier het artikel
 • Op 10 februari promoveerde FLOS-kenniskringlid Jimmy van Rijt op een proefschrift over de didactiek van het grammaticaonderwijs in het schoolvak Nederlands. Zie dit artikel

 • Tijdens een online bijeenkomst op 26 oktober 2020 gingen 25 lerarenopleiders in gesprek met de Commissie Onderwijsbevoegdheden. Klik hier voor meer informatie.
 • De vereniging voor lerarenopleiders (Velon) presenteerde op 26 oktober 2020 de publicatie ‘De Staat van de Lerarenopleider’ die laat zien dat (ook) het lerarenopleidersberoep sterk in beweging is. Klik hier voor meer informatie.
 • FLOS-lector en juryvoorzitter Frank Crasborn reikte de prijzen voor de beste FLOS-afstudeerpraktijkonderzoeken 2020 uit. Bekijk en beluister de winnaars hier.
 • Onderzoek van Fontys is gericht op de vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk. Bekijk de site
 • Eyetracking: door het oog van de leraar. Bekijk de site
 • Subsidie voor duurzamer onderwijsonderzoek. Lees het artikel
 • Lector Frank Crasborn: ‘Eyetracking helpt bij onderzoek naar klassenmanagement’. Lees het artikel
 • Gastcollege (in het Duits) van lector Frank Crasborn aan de Pedagogische Hochschule in Zurich over het bevorderen van reflectie in begeleidingsgesprekken met leraren in opleiding. Bekijk de video

  • School engineering - reflecties na de Big Bang 2019. Lees het artikel (Deens)
  • Bijdragen FLOS-lectoraat aan publicaties voor opleiders en begeleiders. Lees het artikel
  • FvD-meldpunt leidt tot ongemak en onveiligheid. Lees het artikel
  • Lectoren schrijven mee aan Kennisbasis voor Lerarenopleiders. Lees het artikel
  • Begeleiden van (aanstaande) collega’s is een vak. Lees het artikel
  • Finale meesterproeven bij Fontys Lerarenopleiding Sittard. Lees het artikel
  • Podcast NPO1 over onderzoek naar kijkgedrag van leraren via eye tracking. Lees meer
  • EarCoachforTeachers, een app voor real time coaching van leraren in de klas (gratis verkrijgbaar in de app stores). Lees meer
    • ‘‘One size fits all kan nu echt niet meer". Lees het artikel
    • www.earcoach.nl. Bekijk de website
    • Coachen met het oortje: een app voor beginnende leerkrachten en hun coaches. Lees het artikel
    • Van krachtige voorbeelden naar een praktisch instrument. Lees het artikel
    • 'Koersen op Kennis' bij Lerarenopleiding Sittard. Lees het artikel
    • Extra hulp voor (aanstaande) docenten. Lees het artikel
    • In de media: Zó kom je van je steenkolen-Engels af. Lees het artikel
    • Nederlanders niet zo goed in Engels als ze denken. Lees het artikel
    • Zó kom je van je steenkolen-Engels af. Luister het radio-item
    • Fontys Lerarenopleiding Sittard werkt samen met scholen in Limburg aan nieuwe opleidingsroutes voor leraren. Lees het artikel
    • Leraren coachen met speciale app. Lees het artikel
    • AOSL: onderwijsontwikkeling is geen luxe maar noodzaak. Lees het artikel
    • Fontys in Sittard scoort opnieuw in HBO Keuzegids. Lees het artikel
    • Fontys lerarenopleiding Sittard heeft beste masteropleidingen van Nederland. Lees het artikel
    • Onderzoek Hanneke Theelen uitgelicht. Lees meer over het onderzoek
    • Klassenmanagement met digitale technologie #velon2018. Lees het artikel
    • Velon Congres 2018: in maart 2018 vond in Roermond het jaarlijkse congres voor lerarenopleiders (Velon) plaats. De organisatie was in handen van de vier Limburgse instellingen voor hoger onderwijs. De congrescommissie bestond uit Paul Hennissen (Nieuwste Pabo Sittard, Zuyd/Fontys), Frank Crasborn (Fontys Lerarenopleidingen Sittard), Arnoud Evers (Open Universiteit) en Trudie Schils (Universiteit Maastricht). Bekijk hierhier en hier videoimpressies van het congres.

      Professionalisering

      Om opleiders en begeleiders te ondersteunen om het leren van studenten op het opleidingsinstituut en de werkplek met elkaar te verbinden ontwikkelt het lectoraat trainingen, symposia en tools.

      • Realtime coaching van leraren met de Ear Coach app (1 dagdeel)
      • Training ‘Praktijkgericht coachen van leraren’ (7 dagdelen)
      • Verdiepingstraining ‘Praktijkgericht coachen van leraren’ (2-4 dagdelen)
      • Workshops en kalibreersessies voor onderzoeksbegeleiders (1 dagdeel per keer)
      • Training ‘Methodieken integratief opleiden’ (4-6 dagdelen)
      • Training ‘Ervaringsgericht begeleiden van groepen’ (4-6 dagdelen)
      • Training ‘Integratief beoordelen van portfolio’s in CGI’s’ (4 dagdelen)
      • Certicificate of Advanced Studies (CAS) ‘Mentoring und Coaching in der Lehrer/-innenbildung’ (6 dagdelen)
      • ’Leren in vernieuwing’, AOSL/lectoraats-symposium 2019
      • ‘Cross overs in werk en opleiding van leraren’, Veloncongres 2018
      • Onderzoek en onderwijsontwikkeling’, AOSL/lectoraats-symposium 2018
      • ‘Koersen op kennis’, AOSL/lectoraats-symposium 2017
      • Proeve(n) van onderzoek in de school’, AOSL/lectoraats-symposium 2016 (zie ook ‘AOSL-symposium in Vector’)


      Prijs beste afstudeeronderzoek

      Jaarlijks reikt het lectoraat tijdens het jaarlijkse AOSL-lectoraatssymposium prijzen uit voor het beste bachelor- en het beste masterafstudeeronderzoek. Afstudeerprojecten van FLOS-studenten die door de begeleiders van de opleiding en het werkveld beoordeeld zijn met minimaal een 8.0 worden genomineerd. Een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van lector Frank Crasborn oordeelt op basis van expliciete criteria wie de gelukkige winnaars zijn.

      Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


      Video

      Audio


      Documenten

      Publicaties Kenniskringleden

      Overig


      Contact

      Dr. F.J.A.J. (Frank) Crasborn

      Lector Integratief opleiden en boundary crossing