Inkoop

Fontys Inkoopcentrum

Het inkoopcentrum is een onderdeel van de Dienst Financiën van Fontys. Deze afdeling bewaakt het Fontys inkoopbeleid en adviseert en ondersteunt Fontys organisatieonderdelen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Duurzaam inkopen

Fontys heeft zich, samen met onder andere alle andere hogescholen en universiteiten, verplicht om zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. Dat betekent dat Fontys inmiddels bij al haar aanbestedingstrajecten expliciet rekening houdt met duurzaamheidscriteria.

Samenwerking

Fontys werkt op het gebied van inkoop en aanbestedingen met een 20-tal hogescholen samen in het Hogescholen Inkoop Platform, met als belangrijkste doelstelling: kennis delen en gebruik maken van elkaars sterke punten.

>> Specifieke informatie voor Fontysmedewerkers (inloggen)

Contact Inkoopcentrum
Het Eeuwsel 2 (TU/e terrein)
5612 AS Eindhoven
Email:inkoop@fontys.nl