Enabling People with Technology

Over Enabling People with Technology

In het profileringsteam 'TECH' onderzoeken we samen met de praktijk hoe paramedische beroepen ondersteund kunnen worden middels technologie. Het uitgangspunt van toegepast onderzoek is om met technologie impact te hebben op gezondheid. De mens is de belangrijkste factor; vanuit het perspectief van paramedische zorgprofessional en cliënt. We richten ons op complexe zorg en uitdagingen in het beweegapparaat.

Onderzoeksthema's

Musculoskeletaal onderzoek

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) omvatten meer dan 150 diagnoses die het bewegingsapparaat beïnvloeden - dat wil zeggen spieren, botten, gewrichten, pezen en ligamenten. Naast gespecialiseerde en/of chirurgische zorg, worden veel MSA behandeld middels een combinatie van niet-farmacologische interventies zoals fysiotherapie, podotherapie of orthopedische therapie. Deze onderzoekslijn beoogt de paramedische zorg te optimaliseren door eigenschappen van het musculoskeletale systeem inzichtelijk te maken. In een continue feedbackloop met het zorgtraject worden techologieën ingezet, aangepast en gevalideerd.

Technologie-implementatie

In deze onderzoekslijn staat het werkend maken van technologie in de zorg buiten het lab centraal. De voorwaarden voor succesvolle implementatie, de implementatie van technologieën in een nieuwe context en het aantonen van meerwaarde staan centraal. De onderzoekslijn beoogt kwaliteit van zorg(processen), kwaliteit van leven en monitoring ten behoeve van preventie te bevorderen.

Focus

  • Innovatieve toepassing van (nieuwe) technologieën: we dragen bij aan technologische ontwikkelingen in de paramedische praktijk middels het ontwerpen, onderzoeken en inzetten van nieuwe vormen van technologie. Bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI), 3D-scantechnologie, exergaming en robotica.
  • Sensoren & Data: sensoren en digitale (meet)instrumenten worden steeds geavanceerder en kunnen hierdoor laagdrempeliger en niet-invasief worden ingezet. Daarnaast kan data slim worden ingezet om de zorg efficiënter en beter te laten functioneren, bijvoorbeeld met draagbare sensoren, nieuwe analysetechnieken ondersteund door AI en in het bewegingsanalyselab bij FPH.

Lector

Foto van persoon

Dr. ir. R.G.A.(Rens) Brankaert

Lector Warm technology and design (onderdeel van lectoraat HIT)

Rens Brankaert is als lector verbonden aan profileringsteam Enabling People with Technology van Fontys Paramedische Hogeschool. Daarnaast is hij in deeltijd verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven als assistent professor Industrial Design op het gebied van ‘Active and Healthy Ageing’. 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Onderzoeksprojecten Enabling People with Technology