Rapportages


Rapporten gebruiken

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Een rapport in CRM Next gebruik je om gegevens te raadplegen of om gegevens te controleren en eventueel bij te werken. Je kunt in een rapport doorklikken naar de informatie in CRM Next.

Wanneer kun je een rapport gebruiken?

    • Presentielijst van een studiekeuzeactiviteit.
    • Inzichtelijk wie je aanmelders zijn voor een opleiding.
    • Een telling van het aantal aanmeldingen voor een studiekeuzeactiviteit.

Kolommen splitsen rapport

Soms krijg je het rapport aangeleverd als een bulk informatie in een regel. Je kunt deze data makkelijk splitsen om het weer leesbaar te maken.

In bijgevoegde handleiding vindt je hoe je dit doet.

Instructievideo

In deze instructievideo kun je zien hoe je het rapport voor aanmeldingen van de online voorlichtingen kunt opvragen. Dit principe geldt natuurlijk ook voor andere rapporten.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.