Verschil hbo en wo

Het belangrijkste verschil tussen hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) is de lesstof. Een hbo-opleiding leidt studenten op voor een beroep en richt zich vooral op de toepassing van bestaande kennis.

Hbo Universiteit
Praktijkgericht met een duidelijk beroepsbeeld Theoretisch- en onderzoeksgericht
Toepassingsgericht onderzoek Wetenschappelijk onderzoek
Toepassen van bestaande kennis Ontwikkelen van nieuwe kennis
Gerichte praktijkopdrachten Onderzoeksopdrachten
Veel contacturen Minder contacturen, veel zelfstudie
Meer begeleiding en controle op studeren Meer nadruk op zelfstandigheid en eigen initiatief
Gestructureerd onderwijs Persoonlijke invulling
Stages gedurende de hele opleiding Afstudeerstage optioneel
Studieduur 4 jaar Studieduur 4 jaar (bij 1-jarige master)
Gemiddelde afronding 4,5 jaar Gemiddelde afronding studie 5,5 jaar

Titelatuur

Bij afstuderen aan een hbo-opleiding wordt de graad Bachelor aan je toegekend. Je mag dan de B. achter je naam plaatsen. Eventueel kun je de toevoeging van het vakgebied of beroepenveld vermelden. In plaats van de graad Bachelor mag je ook de titel baccalaureus voeren en bc. vóór je naam zetten. Bij een afgestudeerde aan de universiteit staat er BA (Bachelor of Arts) of BSc (Bachelor of Science). 

Verkorte routes

Leerlingen met een vwo-diploma kunnen bij een aantal opleidingen van Fontys de studieduur met een half jaar tot een jaar bekorten. Daarvoor zijn speciale programma’s opgesteld, waardoor zij bepaalde onderdelen versneld kunnen volgen of hiervoor vrijgesteld worden. Kijk bij opleiding van jouw interesse voor mogelijkheden.

Wesley van Kemenade stapte over van universiteit naar hbo Wesley van Kemenade stapte over van universiteit naar hbo

Het hbo ervaren

Wil je een echt beeld krijgen van het hbo en de opleiding? Loop dan een dagje mee of kom proefstuderen. Meer informatie

Persoonlijke hulp

Twijfel je over het hbo of wo? Neem dan contact op met een studiekeuzeadviseur óf neem deel aan een workshop studiekeuze om te ontdekken welke opleiding op hbo of wo het beste bij je past.