Duurzame hogeschool

Als vooraanstaande kennis- en onderwijsinstelling met een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Fontys actief inspelen op duurzaamheidsontwikkelingen. We willen een voorbeeld zijn voor onze omgeving. Daarom leiden we huidige en toekomstige generaties op om proactief bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Fontys op weg naar duurzame hogeschool

We bereiden studenten voor op de wereld van morgen, zodat ze kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Dat doen we in nauwe samenwerking met het werkveld. En door de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties een centrale plek te geven in ons onderwijs en onderzoek. En ook in ons dagelijks handelen op het gebied van energie, klimaat, gezonde gebouwen en verantwoorde inkoop.

Duurzaamheid bij Fontys:

  • Jaarlijkse CO2-reductie van ten minste 3%
  • Naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030
  • SDGs een centrale plek in onderwijs en onderzoek
  • Duurzaam bereikbaar zijn
  • Onderzoek naar circulaire economie en de energietransitie
Sfeerafbeelding Fontys

#wijzijnduurzaam

We gaan voor een jaarlijkse CO2-reductie van ten minste 3% en werken toe naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030.

Met een mix aan maatregelen in de duurzame bedrijfsvoering zal de CO2-footprint van Fontys al snel kleiner worden en uiteindelijk volledig verdwijnen.

Duurzaam bereikbaar

In de Fontysbrede Mobiliteitsagenda (2017 vastgesteld) staat wat er moet gebeuren om goed bereikbaar te blijven voor medewerkers en studenten.

Het openbaar vervoer stimuleren, meer fietsen, de parkeerdruk verlichten en het werken op afstand beter faciliteren, voeren de boventoon in dit beleid. Zo is Fontys duurzaam bereikbaar!

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Fontys en de SDG’s

De maatschappij heeft mensen nodig die de duurzaamheid van onze economie en daarmee de toekomst van onze planeet voorop stellen. Bij Fontys leiden we deze mensen op. Wij stimuleren studenten om altijd en overal zelf na te denken. De landsgrenzen zijn voor deze nieuwe generatie niet relevant, de wereld is het toneel. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een prachtige inspiratiebron voor deze jongen mensen. Fontys ondertekende de intentieverklaring, het SDG-charter en levert daarmee een bijdrage aan het realiseren van deze doelen. 

Expertisecentrum Circulaire Transitie

Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie heeft de ambitie om het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie in Noord-Brabant en Zuid-Nederland te zijn. We voeren praktijkgericht onderzoek uit naar voor de overgang van een lineaire naar een circulaire economie en de energietransitie. Dit doen we niet alleen. Wij werken samen met (regionale) bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en consumenten. Juist door samen te werken, kennis te delen en toe te passen, creëer je nieuwe samenwerkingsverbanden waarbinnen circulariteit kan opbloeien.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over de duurzame ontwikkelingen bij Fontys.

Over tien jaar zijn circulaire business solutions het nummer één exportproduct van Nederland."

Fons Claessen, programmamanager Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie