Sprint naar content

Duurzame hogeschool

Fontys als duurzame hogeschool

Als vooraanstaande kennis- en onderwijsinstelling met een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Fontys actief inspelen op duurzaamheidsontwikkelingen.
.

We willen een voorbeeld zijn voor onze omgeving. Daarom leiden we huidige en toekomstige generaties op om proactief bij te dragen aan een duurzame samenleving. We bereiden studenten voor op de wereld van morgen, zodat ze kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Dat doen we in nauwe samenwerking met het werkveld. En door de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties een centrale plek te geven in ons onderwijs en onderzoek. En ook in ons dagelijks handelen op het gebied van energie, klimaat, gezonde gebouwen en verantwoorde inkoop.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Fontys for Society 2021-2025

In het nieuwe strategische beleidsplan ‘Fontys For Society 2021-2035’, staat het werken aan een duurzame samenleving centraal. Om onze maatschappelijke opdracht – bijdragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving – optimaal uit te kunnen blijven voeren, moeten we ons ontwikkelen tot een talentgericht, onderzoekend en wendbaar Fontys.” Voor meer info zie : https://fontys.nl/fontysforsociety/

Placeholder for Fontys video
Samen met het werkveld ontwikkelen we talent en kennis. Zo dragen we bij aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving.
Joep Houterman, voorzitter College van Bestuur


Duurzaamheid in onderwijs & onderzoek: talent for society

Het voornaamste doel van Fontys is de ontwikkeling van relevante maatschappelijke kennis, vaardigheden en talent om complexe maatschappelijke vraagstukken -zogenaamde wicked problems-  samen met maatschappelijke partners multidisciplinair, innovatief en creatief op te lossen. 

Hybride leer- en onderzoekomgevingen

Fontys zet hiervoor sterk in op maatschappelijk relevant onderwijs en onderzoek in zogeheten hybride leer- en onderzoekomgevingen. Hierin werken student, docent, onderzoeker en werkveld grensoverstijgend met elkaar samen.

Fontys is al ver in het aanbieden van dit soort authentieke leeromgevingen. Omdat wij geloven in deze manier van leren – in nauwe samenwerking met het werkveld en op basis van een kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek – gaat Fontys de komende jaren de ontwikkeling van dit ‘authentieke’ leren verder stimuleren. Hierdoor raken onderwijs en onderzoek en  leren en werken steeds meer met elkaar vervlochten.


Duurzame bedrijfsvoering bij Fontys:

Met een mix aan maatregelen in de duurzame bedrijfsvoering zal de CO2-footprint van Fontys al snel kleiner worden en uiteindelijk volledig verdwijnen.

  • Jaarlijkse CO2-reductie van ten minste 3%
  • Naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030
  • SDGs een centrale plek in onderwijs en onderzoek
  • Duurzaam bereikbaar zijn
  • Onderzoek naar circulaire economie en de energietransitie

Fontys for sustainability

Fontys for sustainability is het platform van Fontys Hogescholen om met elkaar in gesprek te gaan over het thema duurzaamheid en circulariteit. Een plek voor verhalen over duurzaamheid die informeren, inspireren en enthousiasmeren.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Sustainable Development Goals

De maatschappij heeft mensen nodig die de duurzaamheid van onze economie en daarmee de toekomst van onze planeet voorop stellen. Bij Fontys leiden we deze mensen op. Wij stimuleren studenten om altijd en overal zelf na te denken. De landsgrenzen zijn voor deze nieuwe generatie niet relevant, de wereld is het toneel. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een prachtige inspiratiebron voor deze jongen mensen. Fontys ondertekende de intentieverklaring, het SDG-charter en levert daarmee een bijdrage aan het realiseren van deze doelen. 


Actueel nieuws over duurzaamheid bij Fontys

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder