Duurzame hogeschool

Fontys op weg naar duurzame hogeschool

Als vooraanstaande kennis- en onderwijs-instelling met een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Fontys actief inspelen op duurzaamheidsontwikkelingen.
We willen een voorbeeld zijn voor onze omgeving. Daarom leiden we huidige en toekomstige generaties op om proactief bij te dragen aan een duurzame samenleving.
We bereiden studenten voor op de wereld van morgen, zodat ze kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Dat doen we in nauwe samenwerking met het werkveld. En door de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties een centrale plek te geven in ons onderwijs en onderzoek. En ook in ons dagelijks handelen op het gebied van energie, klimaat, gezonde gebouwen en verantwoorde inkoop.
Sfeerafbeelding Fontys

Duurzaamheid in onderwijs & onderzoek

Door ondertekening van het SDG Charter op 26 juni 2018. Is het streven van Fontys is om de SDGs onderdeel te laten zijn van alle opleidingen. Deze SDGs worden bij Fontys vertaald in het centrale the TEC for Society (Technology, Entrepreneurship, Creativity for Society), dat terugkomt in alle opleidingen.

TEC for society: klaar voor de toekomst

De maatschappij vraagt professionals met een ander soort kennis, vaardigheden én houding. Als brede kennisinstelling met een centrale positie in de (regionale) samenleving spelen wij natuurlijk op deze veranderingen in. Wij geven onze studenten – of het nu gaat om voltijders of professionals die naast hun werk een deeltijdopleiding volgen – TEC-skills mee. TEC staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity. Wie over TEC-skills beschikt, begrijpt hoe technologie vraagstukken kan oplossen, durft te ondernemen en zoekt naar creatieve oplossingen en samenwerkingen. Onze studenten, afgestudeerden, docenten en onderzoekers leveren zo een proactieve bijdrage aan een duurzame en inclusieve samenleving


Duurzame bedrijfsvoering bij Fontys:

Met een mix aan maatregelen in de duurzame bedrijfsvoering zal de CO2-footprint van Fontys al snel kleiner worden en uiteindelijk volledig verdwijnen.

  • Jaarlijkse CO2-reductie van ten minste 3%
  • Naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030
  • SDGs een centrale plek in onderwijs en onderzoek
  • Duurzaam bereikbaar zijn
  • Onderzoek naar circulaire economie en de energietransitie

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys en de SDG’s

De maatschappij heeft mensen nodig die de duurzaamheid van onze economie en daarmee de toekomst van onze planeet voorop stellen. Bij Fontys leiden we deze mensen op. Wij stimuleren studenten om altijd en overal zelf na te denken. De landsgrenzen zijn voor deze nieuwe generatie niet relevant, de wereld is het toneel. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een prachtige inspiratiebron voor deze jongen mensen. Fontys ondertekende de intentieverklaring, het SDG-charter en levert daarmee een bijdrage aan het realiseren van deze doelen. 

Expertisecentrum Circulaire Transitie

Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie heeft de ambitie om het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie in Noord-Brabant en Zuid-Nederland te zijn. We voeren praktijkgericht onderzoek uit naar voor de overgang van een lineaire naar een circulaire economie en de energietransitie. Dit doen we niet alleen. Wij werken samen met (regionale) bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en consumenten. Juist door samen te werken, kennis te delen en toe te passen, creëer je nieuwe samenwerkingsverbanden waarbinnen circulariteit kan opbloeien.

Sfeerafbeelding Fontys

Over tien jaar zijn circulaire business solutions het nummer één exportproduct van Nederland."

Fons Claessen, programmamanager Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie