Studeren bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Sfeerafbeelding Fontys

Jouw toekomst begint bij je dromen en ambities. Bij Fontys zijn er volop mogelijkheden om die dromen waar te maken. Denk groter en kom studeren bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg!

Bij Fontys ben je geen nummer

Bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) ben je geen nummer. Integendeel. Onze studenten prijzen FLOT vooral om de persoonlijke aandacht en begeleiding die zij van docenten krijgen.

Ruimte voor ambitie

Bij Fontys heb je veel mogelijkheden om te groeien. Groeien als persoon, maar ook als toekomstige professional. Je leert met verschillende mensen om te gaan en je kunt jezelf, naast je studie, actief profileren. Zo kun je bestuurlijk actief worden in de Instituutsmedezeggenschapsraad (IMR), diverse projecten (helpen) organiseren of deel uitmaken van het promoteam van FLOT.

Studenten hebben een stem

Pas als onze studenten tevreden zijn, zijn wij tevreden. Jaarlijks meten wij de tevredenheid en ontvangen we ook landelijke cijfers daarover. Zo weten we aan welke zaken we moeten werken en welke zaken goed lopen. We betrekken hierbij actief onze studenten. Op verschillende manieren kunnen zij hun stem geven en meedenken over het verbeteren van de opleidingen.

Studeren met een functiebeperking

Een functiebeperking, of dat nu van fysieke of psychische aard is, kan er voor zorgen dat studeren je veel energie kost en dat je meer tijd nodig hebt dan iemand zonder beperking. Je krijgt hiervoor de hulp en begeleiding die je nodig hebt. Voor studenten die bijvoorbeeld dyslectisch zijn, werken we bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg met het programma Kurzweil. Dat is een programma dat je werkstuk en tentamens voor je voorleest. De meeste studenten halen hierdoor betere resultaten.

Faciliteiten

Fontys is een school van formaat en toch kleinschalig. Dat komt doordat ieder instituut zijn eigen beleid bepaalt. Je profiteert van de goede faciliteiten en uitgebreide studiemogelijkheden, maar ook van de betrokkenheid en persoonlijke aandacht van docenten. FLOT organiseert diverse studiedagen en culturele evenementen. Bij het studentencafé Jazzmans kun je alle dagen terecht voor een lekkere lunch of een gezellige borrel. Verder is er een uitgebreide mediatheek, moderne kantine en niet te vergeten een grote campus. Hier is het vooral in de zomer gezellig toeven met je medestudenten!

 • Pijlers en Plus: meerwaarde voor onderwijs
  Sfeerafbeelding Fontys

  De Vijf Pijlers

  Cruciale factoren voor goed leraarschap

  Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief vast te stellen, maar wordt sterk bepaald door de perceptie van degene die het antwoord geeft. We kunnen het woord “goed” dus niet gebruiken zonder het betekenis te geven. Bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg beschouwen we vijf pijlers als cruciale factoren voor goed leraarschap:

  Sfeerafbeelding Fontys

  Een sterke theoretische basis

  De bij FLOT opgeleide leraar heeft een gedegen theoretisch fundament ontwikkeld. Hij heeft kennis van de concepten die relevant zijn binnen de beroepscontext en kan deze in sterk uiteenlopende praktijksituaties hanteren.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Een kritisch-reflectieve & onderzoekende houding

  De bij FLOT opgeleide leraar ontwikkelt een kritisch-reflectieve houding ten opzichte van zowel het eigen handelen als de context waarin hij zich bevindt. Hij gebruikt onderzoek als professionele leerstrategie om zijn leren zelfstandig vorm te geven en zijn handelen systematisch te verbeteren.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Oog voor elke leerling

  De bij FLOT opgeleide leraar heeft oog voor de eigenheid van elke leerling en zoekt naar mogelijkheden om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Hij beschikt over een breed didactisch palet, zodat hij kan omgaan met de verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen.  Sfeerafbeelding Fontys

  Een initiatiefrijke professional

  De bij FLOT opgeleide leraar is ondernemend. Hij zoekt actief samenwerking zowel binnen als buiten de school, met als doel zijn werk op een zo hoog mogelijk niveau vorm en inhoud te geven. Hij neemt verantwoordelijkheid, is transparant en aanspreekbaar; voor leerlingen, ouders en collega’s.


  Sfeerafbeelding Fontys

  De praktijk is uitgangspunt van het leren

  De bij FLOT opgeleide leraar relateert zijn leren altijd aan de praktijk. Al tijdens de opleiding leert hij relaties te leggen tussen theoretische concepten, praktijksituaties en zijn eigen professionele ontwikkeling. Ook na zijn afstuderen blijft hij lerend werken en zoekt hij naar mogelijkheden om zijn handelen in de praktijk te verbeteren.


 •   De Plus: Meerwaarde voor onderwijs

  De vijf pijlers gelden als uitgangspunt voor de leraar die bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg wordt opgeleid. Daarmee zijn de pijlers ook de leidraad voor de opleidingen. De vijf pijlers vormen samen een plussymbool. Hiermee drukken we niet alleen de toegevoegde waarde van de pijlers uit, maar ook hun onderlinge samenhang.

  Vier perspectieven

  Vier pijlers vertegenwoordigen perspectieven van waaruit we naar 'onderwijs' en 'leren' kijken:

  Sfeerafbeelding Fontys

  Theorie

  Een sterke theoretische basis

  Praktijk

  De praktijk is uitgangspunt van het leren

  Leerling

  Oog voor elke leerling

  Leraar

  Een initiatiefrijke professional

  De motor van de professionele ontwikkeling

  Sfeerafbeelding Fontys

  Een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding

  De vijfde pijler staat centraal in de plus. De student ontwikkelt een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding tijdens zijn opleiding.

  De kritisch-reflectieve en onderzoekende houding is de motor van de professionele ontwikkeling van de student en - daarna - van de docent. Het stelt de afgestudeerde leraar in staat om ook na zijn studie zijn eigen leren vorm te geven.

  Drie componenten

  De kritisch-reflectieve en onderzoekende houding bevat drie componenten die bepalend zijn voor het opleiden van ontwikkelingsgerichte leraren:

  1. Een kritische houding vraagt van studenten dat zij vanuit de verschillende, hierboven genoemde, perspectieven naar hun eigen handelen kunnen kijken.
  2. Een reflectieve houding betekent dat zij in staat zijn van hun ervaringen te leren.
  3. Een onderzoekende houding vraagt van studenten dat zij op een systematische en transparante manier hun handelen in beeld kunnen brengen, verantwoorden én veranderen.
 •   Context
  Sfeerafbeelding Fontys

  Onderwijs staat niet op zichzelf. De processen die zich binnen de perspectieven afspelen zijn weliswaar primair voor de ontwikkeling van de professionele identiteit van de leraar in opleiding, maar vinden plaats binnen een context. De context is in ieder geval de samenleving. De buurt waarin een school staat, maatschappelijke ontwikkelingen, instellingen, bedrijven en politieke besluitvorming spelen hierin een rol. Een speciale plaats in de context hebben de ouders van leerlingen. Alhoewel ouders indirect betrokken zijn bij de processen binnen de vier perspectieven zijn ze een belangrijke factor in de context. Voor studenten is bewustzijn van de context, waarbinnen
  hun bijdrage aan het onderwijs plaatsvindt, van groot belang. Vooral omdat de context op elke school anders is.

 •   Docent aan het woord

  "Juist omdat de praktijk het uitgangspunt is in de opleiding heb je ook als lerarenopleider een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding nodig"

  "Als opleidingscoördinator en stagebegeleider ben ik betrokken bij Opleiden in de School (OidS) op een Academische Opleidingsschool (AOS) in Tilburg en Den Bosch. Hier zie ik de vijf pijlers heel goed werken en tot hun recht komen. Binnen alle opleidingen komen theorie en praktijk samen rondom de persoon die de opleiding volgt.

  De toevoeging voor FLOT zit wat mij betreft in het centraal stellen van de praktijk en de kritisch-reflectieve en onderzoekende houding, die we van studenten verwachten. Bij het Opleiden in de School vragen we studenten uit te gaan van de praktijk en koppelen we hun praktijkervaringen daarna pas aan theorie. Dat kan alleen als je bereid bent die praktijk kritisch onder de loep te nemen, terwijl je ook op je eigen rol reflecteert.

  Wat ik binnen het Opleiden in de School zo sterk vind, is dat van lerarenopleiders hetzelfde gevraagd wordt. Juist omdat de praktijk het uitgangspunt is in de opleiding heb je ook als lerarenopleider een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding nodig, om samen met studenten de opleiding vorm te geven."

  Arie Goijaarts

  Lerarenopleider omgangskunde

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Stages

  Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) is met 18 bacheloropleidingen tot leraar vo/bve en 14 masteropleidingen leraar VHO de grootste lerarenopleider van Nederland. Jaarlijks lopen ongeveer 2800 studenten bij ca. 325 scholen in Zuid-Nederland stage. Deze studenten worden vanuit Fontys begeleid door ruim 75 instituutsopleiders (IO's) en vanuit de scholen door nog meer schoolopleiders (SO's) en werkplekbegeleiders (WPB's).

  “De praktijk is uitgangspunt in het leren” is één van de vijf pijlers van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). FLOT leidt, als beroepsopleiding, leraren op voor een specifieke context. Het is daarmee vanzelfsprekend dat deze context een centrale plaats in de opleiding van de student inneemt.

  In de visie van FLOT verdient iedere student persoonlijke aandacht en begeleiding. Een goede organisatie rondom de stage is daarom erg belangrijk.

  Wil je meer informatie, neemt ontact op met Stagezaken. Zij staan je graag te woord.

 •   Werving stagiair(e)s
  Fontys Lerarenopleiding Tilburg is verenigd in het ROS (Regionaal Overleg Stage), waarin zeven Fontys instituten samenwerken voor de organisatie en planning van stage.

  In de ROS-folder vind je alle stageperiodes voor het studiejaar 2021-2022 en de contactgegevens per instituut. Als je een deelnemende stageschool bent, dan heb je van jouw Fontys instituut een mail ontvangen hoe de beschikbare stageplaatsen doorgegeven kunnen worden.

  Heb je nog niks ontvangen? Of heb je nog geen ervaring met het werven van stagiairs en wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Stagezaken.
 •   Contact Stage

  Het bedrijfsbureau stagezaken is het aanspreekpunt voor studenten, stagescholen en Fontyscontactdocenten, als het gaat om stageorganisatie en -vragen.

  Openingstijden

  Dag Tijd
  Maandag 08.30 - 17.00 uur
  Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
  Woensdag 08.30 - 17.00 uur
  Donderdag 08.30 - 17.00 uur
  Vrijdag 08.30 - 17.00 uur

  Contactgegevens

  Telefoon 08850 74299
  E-mail stagezakenflot@fontys.nl
  Kamer D1.13
  Postvak B1.01

  Saskia Trienen (stagecoördinator)
  Sandra van Doorn (stagecoördinator)
  Petra van Dongen (administratief medewerker)
  Ellen van den Biggelaar (administratief medewerker)

  Bezoekadres

  Prof. Goossenslaan 1-01 Postbus 90903
  5022 DM Tilburg 5000 GD Tilburg