Nieuwsberichten

 • Vitalis | 19 - 02 - 2020

  Binnen het ZIC van Vitalis WoonZorg Groep is de afgelopen periode geëxperimenteerd met het ophalen van verhalen (door middel van de leermethodiek verhalenworkshop) bij cliënten met dementie om te achterhalen hoe zij hun autonomie op dit moment ervaren.

  Ter voorbereiding heeft de onderzoeksgroep zich verdiept in wat men zelf eigenlijk verstaat onder autonomie en is er gebrainstormd over termen die verband houden met autonomie om zo een opening te hebben om in gesprek te gaan met een cliënt.

  Voorafgaand aan de gesprekken is door leden van de onderzoeksgroep onder begeleiding van de senior-onderzoeker en lector practitioner geoefend met het stellen van een openingsvraag en het aansluiten op het vertelde verhaal.

  • Hoe heb je het uitvoeren van de verhalenworkshop (het gesprek) ervaren?
  Verpleegkundige: ”In de praktijk viel het op dat je goed naar de mensen zelf moet kijken en ze ook moet kennen. Als je de bewoners goed kent dat weet je ook op welk moment je ze kunt interviewen. Bij een bewoonster zag ik dat het niet het juiste moment was omdat ze gewoon zo moe was, down, slaperig. Dat ik dacht daar komt nu niet hetgeen uit wat ik zou willen bereiken. Dus ik ben weggegaan en op een ander moment er weer naartoe gegaan en dat was wel het juiste moment’.

  De opgehaalde verhalen zijn vervolgens door leden van de onderzoeksgroep, (als transcript of audio-opname) op een creatieve manier in een gezamenlijke bijeenkomst geanalyseerd. Uit de analyse wordt duidelijk dat het vinden en herkennen van de rode draad in het verhaal van de cliënt een uitdaging is voor zowel de cliënt als voor (zorg)professionals.

  Ook komt het belang van het kijken door de bril van de bewoner naar voren. Voor de (zorg)professionals zit de uitdaging dus onder andere in het ‘opzetten van de bril van cliënt’ en het ontdekken wat het perspectief van de cliënt is. Om dit te kunnen lijkt het belangrijk om de eigen bril even af te zetten.

  Wordt vervolg, onderzoeksgroep ZIC Vitalis

  Als je vragen hebt over bovenstaande dan neem gerust contact op met:

  Donna Frost of Kristel de Vries

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Update project | Autonomie in Samenspraak

  In maart 2019 zijn we formeel van start gegaan met het ZonMw project ‘Autonomie in Samenspraak: Een actie(f) interprofessioneel leertraject gericht op het ondersteunen van autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg’. Binnen dit project werkt Fontys Hogescholen samen met ROC Tilburg, Summa college, Tranzo en de Zorg Innovatie Centra (ZIC’s) binnen De Wever, Vitalis en Thebe.

  Voor de zomer zijn de betrokkenen van de ZIC’s geïnformeerd en de interprofessionele onderzoeksgroepen binnen de ZIC’s samengesteld. Vervolgens vond op 8 oktober een formele kick-off van het project plaats met de projectgroep en de drie onderzoeksgroepen. Naast een algemene uitleg over de inhoud en de organisatie van het project, deelden de onderzoeksgroepen de stand van zaken binnen hun ZIC. Duidelijk werd dat binnen ieder ZIC mooie stappen gemaakt zijn in het vormgeven van de samenwerking en de eerste fase van het actieonderzoek.

  Er zijn prototypen ontwikkeld van  drie leermethodieken die in de periode t/m februari 2020 worden uitgeprobeerd binnen de ZIC’s. Binnen Vitalis wordt geëxperimenteerd met het ophalen van verhalen en een verhalenworkshop om te achterhalen hoe de autonomie van cliënten nu ervaren wordt. Binnen Thebe houdt men spiegelgesprekken en binnen De Wever worden observaties (shadowing) uitgevoerd. De onderzoeksgroepen koppelen de informatie die via deze methodieken wordt opgehaald terug naar betrokkenen om samen te bepalen waar verbetering in de praktijk gewenst is.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys