Mens, Werk en Organisatie congres

Duurzaam werken in de toekomst

Op 29 september 2022 organiseert het lectorennetwerk Mens, Werk en Organisatie hun tweejaarlijkse Praktijk & Onderzoek congres. Het netwerk (mede mogelijk gemaakt voor de platformregeling van Regieorgaan SIA) bestaat uit ruim 30 Nederlandse lectoraten, die jaarlijks met meer dan 200 docent-onderzoekers, onderzoek doen naar vraagstukken gericht op het vlak van HRM, arbeid en welbevinden.   

Dit jaar vindt de 6e editie van het congres plaats, georganiseerd door Fontys HRM en Psychologie (locatie: Lochal Tilburg). Het thema van dit jaar is ‘Duurzaam werken in de toekomst’. Duurzaam werken gaat o.a. over het aanboren en benutten van de talenten van de beroepsbevolking, over de ruimte die werknemers krijgen (en nemen) om zich blijvend te ontwikkelen en op vitale wijze in te zetten op de arbeidsmarkt. Tijdens de dag zetten we daarom drie thema’s centraal: Inclusieve arbeidsmarkt, Leven Lang Ontwikkelen en Vitaal werken.  

Deelnemen?

Het congres richt zich op HRM-docenten, medewerkers en onderzoekers van hogescholen, onderzoekers van instituten en andere kennisinstellingen, en HRM adviseurs, (HR-)consultants en leidinggevenden van bedrijven.

Programma

09.00 uur Inloop en aanmelden
09.30 uur Opening
11.00 uur Workshops 1e ronde, 3 thema's
1. Vitaal werken
2. Inclusieve arbeidsmarkt
3. Leven lang ontwikkelen
12.30 uur Lunch
13.30 uur Workshops 2e ronde, 3, thema's
1. Vitaal werken
2. Inclusieve arbeidsmarkt
3. Leven lang ontwikkelen
15.00 uur Pauze
15.30 uur Workshops ronde 3, 3 thema's:
1. Vitaal werken
2. Inclusieve arbeidsmarkt
3. Leven lang ontwikkelen
16.30 uur Afsluiting
17.00 uur Borrel en netwerken

HBO-innovatieprijs

Door NSvP en het Breed Platform Arbeid is in 2021 een nieuwe prijs in het leven geroepen voor HBO-bachelor studenten met de meest innovatieve en breed toepasbare beroepsproducten die op basis van praktijkgericht of ontwerpgericht onderzoek zijn ontwikkels.

Hogescholen worden uitgenodigd om tussen 15 mei en 1 juli 2022 hun beste beroepsproducten van het voorafgaande studiejaar in te dienen. Meer weten? Kijk dan op de website!

HBO-innovatieprijs - Mens, Werk en Organisatie

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Joris Luyendijk


In zijn nieuwe boek probeert Joris Luyendijk in het reine te komen met zijn eigen privileges. Luyendijk is namelijk een ‘zeven vinkje’: met zijn lichaam (man, wit, hetero) en zijn nest (minstens één autochtoon Nederlandse ouder/ verzorger en minstens één ouder met opleiding, geld of status) en zijn opleiding (vwo/ gymnasium en universiteit) belichaamt Luyendijk een soort succesformule in Nederland. Want zeven vinkjes maken minder dan drie procent van de bevolking uit, maar ze spelen op onwaarschijnlijk veel plekken in ons land de baas. 
Terwijl juist zeven vinkjes niet kunnen weten hoe het is om gediscrimineerd te worden, noch hoe het is om zich aan te hoeven passen. Wat doet zo’n uitgangspositie met het zelf-, mens- en maatschappijbeeld van zo iemand? En wat doen mannen met zo’n uitgangspositie met hun land? 
Dit is geen lezing door een expert diversiteit maar door een ervaringsdeskundige privileges. En het gaat niet over diversiteit maar juist over eenzijdigheid. Want dat zijn zeven vinkjes: extreem eenzijdig. 
Joris Luyendijk (1971) is antropoloog en journalist. Hij schreef onder andere de bestsellers en prijswinnende boeken ‘Het zijn net mensen’ en ‘Dit kan niet waar zijn’. Zijn laatste publicatie is ‘De zeven vinkjes’. 

Contact

Dit congres wordt jaarlijks georganiseerd door één van de participerende hogescholen, met dit jaar Fontys als hoofdorganisator onder leiding van lector Marian Thunnissen. Voor vragen kun je contact opnemen met het projectteam via

Foto van persoon

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies

Seats2meet, LocHal, Tilburg

Burgermeester Brokxlaan 1000, Tilburg

Locatiekaart op adres: Burgermeester Brokxlaan 1000, Tilburg

event