Fontys Hogeschool Engineering en Automotive

groepsoverleg
samen fun!
samenwerken

Ontwerpen, ontwikkelen en onderzoek..

De maatschappij van nu vraagt om continue innovaties. Ontwikkelingen gaan razendsnel. Niet alleen in de high tech industrie en bij de technische bedrijven binnen het MKB, maar ook in bijvoorbeeld de medische wereld en de sportwereld zijn er grote ontwikkelingen zichtbaar en is er een grote vraag naar hbo opgeleide technici. De eisen aan high tech innovaties zijn hoog. Producten moeten niet alleen simpelweg ‘werken’, we willen ook dat ze een bijdrage leveren aan een duurzamere leefomgeving en aan het gemak en de welvaart van mensen. Voor jou, als afgestudeerde aan een van onze engineering-automotive-opleidingen, is een toekomst in een uitdagende, dynamische en steeds veranderende werkomgeving zeker mogelijk.

Organisatorische context

Fontys Hogeschool Automotive en Fontys Hogeschool Engineering zijn nauw verbonden met elkaar.
De directie van beide hogescholen wordt gevoerd door dezelfde directeur en er is één managementteam, waarin zowel de opleiding Automotive als de onder Hogeschool Engineering vallende opleidingen Elektrotechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde vertegenwoordigd zijn.
Het managementmotto is dan ook: we hebben gemeenschappelijke kaders waar het kan, maar met het oog voor diversiteit van de vier opleidingen. Er is één gezamenlijke Raad van Advies voor de Hogescholen Engineering en Automotive.

Missie

Fontys Hogeschool Engineering en Automotive streven ernaar om "state of the art" opleidingsinstituten te zijn voor ingenieurs-in spé, waarbij tijdens het volgen van de verschillende opleidingen de nadruk ligt op het belangrijke werkgebied van de Topsector: High Tech Systems & Materials( HTSM) en Automotive . Met de gerichte opleidingen willen Engineering en Automotive zich bovendien nestelen in de Top 3 van de beste HBO instellingen van Nederland.

Visie

Fontys Hogeschool Engineering en Automotive leiden haar studenten op tot startbekwame creatieve en kritische professionals die succesvol kunnen functioneren in het domein van de techniek en een essentiële bijdrage kunnen leveren aan enerzijds de Nederlandse maatschappij cq. de landelijke economie en anderzijds het ( inter) nationale en regionale bedrijfsleven.

Uitdagend en inspirerend onderwijs

Wij streven ernaar om uitdagend, inspirerend en toepassingsgericht beroepsonderwijs te blijven bieden, zodat een student na de studie goed voorbereid het bedrijfsleven in kan stappen. Zo werken we continu aan vernieuwing van het onderwijs, passend bij de behoefte van de beroepspraktijk en de huidige student. We stimuleren en motiveren de student het beste uit zichzelf te halen en zijn talenten te ontwikkelen.
Docenten met kennis uit het werkveld geven de student inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden.

Studieloopbaanbegeleiders ( iedere student een begeleider) helpen de student op weg naar zijn eigen succes.
Daarnaast bieden stages in binnen- en buitenland de student de mogelijkheid verder te groeien.

Onderwijs en toegepast onderzoek zijn verbonden aan actuele, maatschappelijke vraagstukken. We zijn proactief en toekomstgericht om zo de noodzakelijke impact te hebben op de samenleving van nu en die van morgen.