Sprint naar content
Kenniscentrum

Youth Education for Society

Het kenniscentrum ‘Youth Education for Society’ (YES) heeft als missie dat elk kind en elke jongere veilig kan opgroeien en zich optimaal kan ontwikkelen in de huidige, complexe en snel veranderende samenleving.

Daarom voeren we binnen het kenniscentrum praktijkgericht onderzoek uit naar het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren, zowel binnen de opvoeding als binnen de onderwijsomgeving. In ons onderzoek draait het zowel om kinderen en jongeren, als om de professionals die een bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen.

Leefwereld jongeren

De huidige generatie kinderen en jongeren groeit op in een superdiverse, snel veranderende samenleving (denk aan de migratiestromen, globalisering, digitalisering, technologie). Waren van oudsher ‘het gezin, de school en de straat’ de drie leefwerelden waarin jeugdigen opgroeiden en zich ontwikkelden, zo is er bijvoorbeeld de laatste decennia een belangrijke leefwereld bijgekomen: de onlinewereld. Dit heeft impact op de wijze waarop kinderen zich ontwikkelen (leren) en hun identiteit vormen. De maatschappelijke opdracht voor de brede jeugdsector is dat kinderen in al hun diversiteit gelukkig en gezond opgroeien en hun ontwikkelingspotentieel optimaal kunnen verwezenlijken, om op passende wijze mee te kunnen doen aan het maatschappelijke leven. Nu en in de toekomst.

Toonaangevend

Het Kenniscentrum onderzoekt bestaande en innovatieve onderwijs-, leer- en speelomgevingen en richt deze, afgestemd op het opgroeien en opvoeden in onze moderne tijd, in.In het kenniscentrum werken tien lectoraten van zeven verschillende Fontys-instituten samen. De ambitie van het kenniscentrum is landelijk toonaangevend te zijn in het domein van opvoeding, onderwijs, zorg, sport en cultuur en dé kennispartner van Zuid-Nederland te zijn op het gebied van leren en ontwikkelen in innovatieve opvoedings- en onderwijscontexten en het opleiden en ondersteunen van daarbij betrokken professionals.


Nieuws

Sfeerafbeelding Fontys

Lancering van kenniscentrum Youth Education for Society

De officiële lancering van kenniscentrum Youth Education for Society (YES) is een feit! Op 28 maart jl. vond het "Toekomst van Leren" event plaats in de LocHal in Tilburg. Ruim 130 collega's en werkveldpartners werden in interactieve sessies meegenomen in praktijkgericht onderzoek over leren en ontwikkelen uitgevoerd vanuit Kenniscentrum YES (Youth Education for Society) en Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. We kijken met trots terug op een inspirerende geslaagde dag!

Het team

Foto van persoon

R.A.W. (Rutger) van de Sande

Lector Learning Design / leading lector kenniscentrum Youth Education for Society
Foto van persoon

L. (Leonie) Steenis

Programmamanager kenniscentrum Youth Education for Society

Foto van persoon

J. (Jolanda) van Kempen

Managementassistent onderzoek
Foto van persoon

A. (Antoinette) Kroes

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.C.H.L. (Karin) Diemel

Docentonderzoeker
Foto van persoon

T. (Tom) Adams

Docentonderzoeker

Betrokken lectoraten en onderzoekslijnen

De diverse lectoraten binnen dit kenniscentrum hebben hun wortels in verschillende opvoedings- en onderwijswerkvelden en praktijken en beschikken zowel over kennis en expertise over specifieke educatieve gebieden als kennis over het bevorderen van uitdagende, inclusieve leeromgevingen en een positief pedagogisch klimaat. De betrokken lectoraten zijn goed verankerd in de relevante netwerken in de wetenschappelijke wereld, het beroepenveld, en van andere belanghebbenden (bijvoorbeeld ouders en doelgroepen).
Bij de uitvoering van praktijkgericht onderzoek zijn, behalve de stakeholders uit de verschillende werkvelden, ook studenten en opleiders uit de verschillende Fontys-instituten betrokken. Binnen de onderzoekgroepen van de lectoraten die samen het kenniscentrum vormen, is ruime ervaring opgedaan met samenwerking in multidisciplinaire onderzoeksteams, learning communities, labs, werkplaatsen en design studio's. Enerzijds wordt op deze expertise en netwerken voortgebouwd, anderzijds wordt de bestaande kennisbasis uitgebreid en beschikbaar gesteld voor de brede jeugdsector.

Contact

Foto van persoon

Kenniscentrum Youth education for society

Algemene contactgegevens