Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Voor wie de wereld naar de andere kant doet draaien…

Je vertrekt vanuit je kunstdiscipline én je kritische houding richting de samenleving.
In een open, vrije sfeer én prikkelende onderwijs- en onderzoekomgeving, geef je samen met andere kunstenstudenten, docenten en werkveld vorm aan je eigen artistieke taal en onze gezamenlijke toekomst.

Sfeerafbeelding Fontys

Studiekeuzeactiviteiten

Mochten er geen actieve studiekeuzeactiviteiten getoond worden maar wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe activiteiten? Vul dan het formulier in:

Virtual tour

Wil je nu alvast meer zien van FHK? Bekijk dan onderstaande virtual tour.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Lectoraat en onderzoeksprojecten Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Onderzoek van Fontys komt tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld en is gericht op de vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk waartoe wij opleiden. Het onderzoek is georganiseerd binnen lectoraten en expertisecentra.

Project Studio

Verandert onze professie van kunstvakdocent in dit crisisjaar? En welke invloed hebben tijd en ruimte hierop?

Artistic Research Days

Tijdens de Aristic Research Days werken de masteropleidingen van FHK samen aan onderzoeksprojecten.

Sfeerafbeelding Fontys

Alumni en het werkveld

Een afgestudeerde student van Fontys Hogeschool voor de Kunsten is het werkveld van onze opleidingen. We blijven graag met hen in verbinding. De input van het werkveld is essentieel voor de innovatie van onze opleidingen. En een Leven Lang Ontwikkelen vraagt om na- en bijscholing die wij onze alumni graag bieden.