Onderzoeksgebied

High Tech Systems and Materials

Als hightechbedrijf wil je naast bijblijven en innoveren ook vooroplopen. Maar bij kennisvragen en uitdagingen op het gebied van hightech onderwerpen, is vaak onderzoek nodig en een partner om samen praktijkgericht onderzoek te kunnen doen.

Over HTSM

Binnen het onderzoeksthema High Tech Systems and Materials (HTSM) werken Fontysexperts met multidisciplinaire teams samen met bedrijven en instellingen aan praktijkgericht onderzoek.

Lectoren, docent-onderzoekers en studenten onderzoeken samen met partners uit het werkveld hoe ze de beroepspraktijk kunnen innoveren. Door vanuit verschillende disciplines, zowel binnen als buiten Fontys, samen te werken, samen te leren en samen te onderzoeken, leveren we een bijdrage aan het oplossen van complexe maatschappelijke en technische vraagstukken.

Fontys Centre of Expertise HTSM

Het Centre of Expertise HTSM verbindt het hoger beroepsonderwijs aan het (technische) bedrijfsleven. In de stuurgroep van het centre zijn alle partijen van de quadruple helix vertegenwoordigd.

Technisch vraagstuk? Bel ons!

Als ondernemer in de hightech innoveer je samen met Fontys.
Samen doen we onderzoek en ontwikkelen we innovatieve technologieën, waarvan onderwijs, bedrijfsleven én de maatschappij beter worden. Daarnaast bieden we een platform voor kennisdeling, waardoor we samen up to date blijven.

Het Fontys Centre of Expertise HTSM is de motor achter dit (multidisciplinaire) kennis- en onderzoeksnetwerk. Benieuwd naar wat we voor je bedrijf kunnen betekenen?

Jaaroverzicht 2020 Fontys Centre of Expertise HTSM

Download het jaaroverzicht 2020 hier.

Onderzoeksprojecten

Betrokken lectoraten en onderzoekslijnen

Binnen HTSM zijn meerdere lectoraten en onderzoekslijnen werkzaam. Lectoraten verrichten praktijkgericht onderzoek, verzorgen onderwijs en helpen de beroepspraktijk te innoveren. Een lectoraat bestaat uit een lector en een kenniskring, en werken docenten en (externe) experts samen. Het lectoraat staat onder leiding van de lector, die expert is in een bepaald vakgebied.

Een onderzoekslijn kan los staan van een lectoraat óf juist bij een lectoraat horen indien het lectoraat is onderverdeeld, bijvoorbeeld in thema's of onderwerpen. Onderzoekslijnen bestaan uit een onderzoeksteam dat geleid wordt door een onderzoeksleider of coördinator.

“Bij onderzoek denkt men vaak aan universiteiten, maar daar wordt met name fundamenteel onderzoek gedaan. Fontys is juist goed in het toepassen van de resultaten van fundamenteel onderzoek.”

Kees Adriaanse, programmaleider HTSM

Kennisdelen

Leven lang leren door kennisdelen

Een belangrijke ambitie van het Centre of Expertise HTSM is om het leven lang ontwikkelen van professionals te stimuleren via kennisdeling.
Onder kennisdeling verstaan we: kennis en ervaringen uit onderzoek en onderwijs delen met de beroepspraktijk. Dat levert meerwaarde op voor alle betrokken partijen. Samen met Fontyslectoraten en onderzoeksgroepen werken we op twee manieren aan kennisdeling:

1. Hightech inspiratiesessies
Het delen van hightech-trends en resultaten uit praktijkgericht onderzoek en hoger beroepsonderwijs, met als doel:

  • Hightech werkveld informeren en inspireren over state of the art trends en de laatste ontwikkelingen.
  • Enthousiasmeren en kansen creëren voor publiek-private samenwerkingen.
  • Netwerkvorming van bedrijven, organisaties en onderwijs.

2. Lesprogramma’s voor technische professionals
Het vergroten van hightech-kennis en -kunde van professionals, met als doel:

  • Professionals up te date houden met actuele kennis en kunde uit hun vakgebied.
  • Draagvlak creëren voor samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van toegepast onderzoek.
  • Netwerkvorming van bedrijven, organisaties en onderwijs.

We ontwikkelen graag samen een inspiratiesessie of lesprogramma, voor uw medewerkers, management of leden. Interesse of meer weten?

Podcast

Wat is de impact van technologie op ons leven? Zijn computers ons over een aantal jaar de baas? Fontyslectoren Eveline Wouters en Mark de Graaf bespreken deze vragen in bovenstaande podcast.


Het HTSM-team

Kees Adriaanse

Programmaleider

Mark Herman

Accountmanager

Christel Ruijs

Marketing, communicatie & PR

Rink Lycklama à Nijeholt

Coördinator HTSM-onderzoeksprojecten

Manette Gijzen

Medewerker bedrijfsvoering

Lonneke Peters

Accountmanager kennisdeling

Denise van der Laan

Communicatiemedewerker

Stuurgroep

Kennisinstellingen

Ella Hueting

Directeur Fontys Hogeschool Engineering

(voorzitter stuurgroep)

Anja Klomps

Directeur Fontys School of Business and Communication at Fontys University of Applied Sciences

Isabelle Reymen

Wetenschappelijk directeur TU/e innovation Space, Professor Design of Innovation Ecosystems

Saartje Jansen

Directeur Techniek, Procestechniek, Bouw, Elektro- en Installatietechniek Summa College

Bedrijven

Johan van Lieshout

CEO TSG-Group en bestuurslid Brainport Industries

Frank Donders

Business Development Manager Regio Zuid FME, brancheorganisatie tech bedrijven

Robert Manders

CEO MTA Group, Helmond

Overheid

Sandra Koster

Sectorhoofd Economie & Cultuur Gemeente Eindhoven

Gido ten Dolle

Programmamanager Economie, Kennis & Talentonwikkeling Provincie Brabant

De gebruiker

Gerard Zwartkruis

Directeur Bedrijven Rabobank Regio Eindhoven

Jan van den Hoff

Voorzitter MKB-Eindhoven, Directeur Van Den Hoff Installatiebedrijf BV

Bas Schellekens

Student Business Administration Fontys

Beau van de Vossenberg

Student Bedrijfskunde Fontys

Contact

Centre of Expertise HTSM

Algemene contactgegevens

Mark Herman

Accountmanager

Lonneke Peters

Accountmanager kennisdeling