Sprint naar content
Centre of expertise

High tech systems and materials

Als hightechbedrijf wil je naast bijblijven en innoveren ook vooroplopen. Maar bij kennisvragen en uitdagingen op het gebied van technische onderwerpen is vaak onderzoek nodig en een partner om samen praktijkgericht onderzoek te kunnen doen. Enabling technologies zijn technologieën die een grote bijdrage leveren of voor een doorbraak kunnen zorgen, in uitdagingen op gebieden als ‘gezondheid en zorg’, ‘landbouw, voedsel en water’, ‘veiligheid’ en ‘energietransitie en duurzaamheid’.

Het doel van dit kennisthema is: hoe kunnen enabling technologies bijdragen aan de oplossingen van maatschappelijke uitdagingen? Het kennisthema sluit nauw aan op de kracht van de regio: een sterk innovatie‐ecosysteem rond de (high‐tech) maakindustrie, MedTech en smart mobility in de Brainport, Midpoint en Greenport regio. Daarnaast zal enabling technologies zich ook richten op het ontwikkelen van inspirerende ‘AI for Good’ toepassingen.

Uw bedrijfsontwikkeling

Als ondernemer in de hightech innoveer je samen met Fontys. Samen doen we onderzoek en ontwikkelen we innovatieve technologieën, waarvan onderwijs, bedrijfsleven én de maatschappij beter worden. Daarnaast bieden we een platform voor kennisdeling, waardoor we samen up to date blijven.

Het Centre of Expertise is de motor achter dit (multidisciplinaire) kennis- en onderzoeksnetwerk. Benieuwd naar wat we voor je bedrijf kunnen betekenen?

Sfeerafbeelding Fontys

Activiteitenagenda

Om onze kennis te delen, organiseren we regelmatig activiteiten of zijn we aanwezig bij evenementen.

  • HBO Thematafel Sleuteltechnologieën - 15 febr - Eindhoven

Op 15 februari is Fontys Hogeschool gastheer voor de HBO Thematafel Sleuteltechnologieën. Vanuit CoE HTSM zijn we aangesloten bij dit samenwerkingsverband van hogescholen die praktijkgericht onderzoek uitvoeren op het gebied van technologie. Doel van de bijeenkomst op 15 februari is kennisdelen en komen tot nieuwe, gezamenlijke, voorstellen voor praktijkgericht onderzoek. Sprekers zijn o.a. Maarten Steinbuch (Professor Systems and Control TU/e), Leo Warmerdam (General Manager Holland High Tech), Dave Blank (Professor Nanotechnologie) en Erik Puik (Fontyslector Smart Manufacturing) Heb je interesse om deel te nemen? Meld je dan aan via deze link.

Terugblik evenementen 2022

  • Holland High Tech Event - 1 nov - Amersfoort

Vanuit het project IAMM (Industrial Additive Manufacturing in Metals), dat Fontys samen met Saxion en Windesheim heeft opgezet, gaven we een interactieve sessie over 3D-metaalprinten. Bekijk via deze link een terugblik op deze sessie.

  • ASQ Fontys - 10 nov - Eindhoven

ASQ is het netwerkevenement van Centre of Expertise HTSM. Op 10 november vond de editie van 2022 plaats in het Nexusgebouw in Eindhoven. Tijdens vier interactieve sessies gingen we met de deelnemers dieper in op de thema's Batteries, Disassembly, Smart Maintenance & System Engineering. Bekijk hier de terugblik op deze sessies en het evenement.

  • SIA Congres - 17 nov - Leiden

Vanuit het Centre of Expertise HTSM zijn we betrokken bij verschillende groeifondsaanvragen. Leading lector Teade Punter deelde tijdens het SIA jaarcongres op 17 november in Leiden zijn ervaringen met de Fontys-aanvragen Zelfdenkende moleculen, NXTGEN en Batteries. Het regieorgaan SIA beoordeelt en financiert deze aanvragen. Lees hier waarom Teade Punter het belangrijk vindt dat het hbo praktijkgericht onderzoek doet.

  • Precisiebeurs - 16+17 nov - Den Bosch

Tijdens de Precisiebeurs in de Brabanthallen in Den Bosch hebben we nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten weer eens uitgebreid besproken. Ook presenteerden we in de stand, samen met bedrijven Affix Engineering en Yaskawa, de 3D bin-picking robotarm. In het Fieldlab op de BIC-campus werken studenten samen met deze bedrijven aan de ontwikkeling van deze robotarm. Klik hier voor een terugblik op de beurs.

Onderzoeksprojecten

- BioSentry

- Assisted Cleaning Solutions

- DeliverE @Fontys

- DUSTERR

- GAMES-IoT

- Neurofeedback & Stressreductie

- Re-kurk

- Robotiseren in de fruitsector

- Scout By Learning

- ToFuSPSeS (Towards Future Smart Plant Sensing System)

- ROAZ

-Towards Future Medical Ventilator

- Wearable Sensors

- Neurofeedback & stressreductie

- ROAZ

- SARS-CoV2 diagnostiek voor een breder publiek

- Burger Snuffel Netwerk

- DACS

- Een robot is geen superverspreider

- Gamesc IoT

- High Precision Weed Electrocution

- Plasma makes blue hydrogen

- Assisted Cleaning Solutions

- Burger Snuffel Netwerk

- Deliver-E @ Fontys

- Dusterr

- Gamesc IoT

- Re-kurk

- Towards Future Smart Plant Sensing System

Betrokken lectoraten en onderzoekslijnen

Binnen het kennisthema Ondersteunende technologieën zijn meerdere lectoraten en onderzoekslijnen werkzaam. Lectoraten verrichten praktijkgericht onderzoek, verzorgen onderwijs en helpen de beroepspraktijk te innoveren. Een lectoraat staat onder leiding van de lector, die expert is in een bepaald vakgebied. De lector werkt samen met een kenniskring, docenten en (externe) experts.

Een onderzoekslijn kan los staan van een lectoraat óf juist bij een lectoraat horen indien het lectoraat is onderverdeeld, bijvoorbeeld in thema's of onderwerpen. Onderzoekslijnen bestaan uit een onderzoeksteam dat geleid wordt door een onderzoeksleider of coördinator.

Het HTSM-team

Dimitri van de Kelft

Dimitri van de Kelft

Programmamanager
Foto van persoon

Lonneke Peters

Accountmanager kennisdeling
Amy Latour

Amy Latour

Projectleider Enabling Technologies

Sanne Resoort

Sanne Resoort

Marketing- en communicatiemedewerker

Esther van den Berg-Wolfs

Esther vd Berg-Wolfs

Medewerker bedrijfsvoering

Foto van persoon

Dr.ir. H.T. (Teade) Punter

Lector High Tech Embedded Software

Kennisdelen

Leven lang leren door kennisdelen

Een belangrijke ambitie van het Centre of Expertise HTSM is om het leven lang ontwikkelen van professionals te stimuleren via kennisdeling.
Onder kennisdeling verstaan we: kennis en ervaringen uit onderzoek en onderwijs delen met de beroepspraktijk. Dat levert meerwaarde op voor alle betrokken partijen. Samen met Fontyslectoraten en onderzoeksgroepen werken we aan kennisdeling:

Hightech inspiratiesessies
Het delen van hightech-trends en resultaten uit praktijkgericht onderzoek en hoger beroepsonderwijs, met als doel:

  • Hightech werkveld informeren en inspireren over state of the art trends en de laatste ontwikkelingen.
  • Enthousiasmeren en kansen creëren voor publiek-private samenwerkingen.
  • Netwerkvorming van bedrijven, organisaties en onderwijs.

Contact

Foto van persoon

Centre of Expertise HTSM

Algemene contactgegevens