Sprint naar content
Kenniscentrum

Leven lang ontwikkelen

Het Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen van Fontys Hogeschool is een interdisciplinair onderzoekscentrum dat zich richt op het leven lang leren en ontwikkelen van werkende professionals. Onze kracht is dat we verbinding zoeken op drie niveaus: die van het individu, van de organisatie en van het netwerk eromheen. Immers, werkgevers en regionale samenwerkingspartners spelen een cruciale rol in leven lang ontwikkelen. Door met hen samen te onderzoeken, leren en innoveren, dragen we bij aan een duurzame regio, samenleving, werk en eigen gezondheid en geluk.
Dat elke werkende professional het hele leven zijn of haar kwaliteiten kan ontwikkelen, dat is waar we het voor doen. 

Het onderzoek van het kenniscentrum richt zich op de volgende vier onderwerpen:

1. Toekomst van werk

Hoe kunnen de gevraagde skills voor de toekomstige arbeidsmarkt in de verschillende sectoren en branches toekomstbestendig ontwikkeld en op innovatieve wijze zichtbaar (en meetbaar) gemaakt worden door (jong)volwassenen ? 

2. De lerende en wendbare professional

Wat is nodig om de eigen regie van de professional t.a.v. LLO te versterken en welke ondersteuning en omgeving bevorderen dit (óók voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt)?

3. Lerende en innoverende organisaties

Hoe kan in organisaties een cultuur gericht op leren en innoveren gecreëerd en geëffectueerd worden?

4. Lerende en innoverende netwerken en regio's

Hoe kan de integratie van leren, werken en innoveren in regionale ecosystemen en communities bevorderd worden en wat levert dit voor wie op onder welke omstandigheden?

Het kenniscentrum is daarmee dé aanjager in onderzoek, kennisdeling en onderwijs op het vlak van leven lang ontwikkelen voor de werkende professional.

Introductie video

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Introductie video: kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen

Onderzoeksprojecten

- Werkplaats zorgmanagement XL
- Feedback geletterdheid
- Versterken van onderzoekscultuur / lerende organisatie
- Leergang onderzoeksmatig werken voor besturen 
- Innovatieteams in POS 
- Ontwikkeling van gespreid leiderschap in het PO
- Comparative Resilient Ecosystem
- Lerend ecosysteem Eindhoven
- Hoogbegaafde Fontys medewerker laten floreren
- Leidinggeven aan werkgeluk
- Keuzedelen
- Schakelmodules
- Start together
- Bruggenbouwers

Nieuws van Leven lang ontwikkelen

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder 

Agenda

Kennisevent 'DE STAP naar Gezonder op het werk'

event type
Symposium
locatie
Eindhoven

We willen allemaal zo lang mogelijk een gezond en gelukkig leven. Ook werk maakt daar een belangrijk deel van uit en bepaalt in grote mate hoe je je voelt. Iedereen heeft zo gedurende zijn leven eigen en veranderende uitdagingen en wensen daarin. Fontys Sporthogeschool en Fontys HRM & Toegepaste Psychologie organiseren samen met partners van Vitaal in Brainport het kennisevent ‘Een STAP naar gezonder op werk’. 

-

 

Events

Jaarlijks worden er verschillende events georganiseerd vanuit het kenniscentrum waarbij netwerkvorming en kennisdeling centraal staan. Hieronder vind je een terugblik van de events die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd. Op deze pagina’s kun je opnames terugvinden van sessies over hybride leeromgevingen, inclusiviteit, leidinggeven, hoogbegaadheid en future skills.

Het team

Foto van persoon

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies / leading Lector kenniscentrum Leven lang ontwikkelen
Foto van persoon

H. (Hanna) van Beelen

Programmamanager
Foto van persoon

Olivia Kramers

Penvoerend directeur Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen
Foto van persoon

Dr. M.W.C. (Miranda) Snoeren-Teunissen

Lector Professionele Werkplaatsen

Foto van persoon

Dr. A.A. (Anje) Ros

Lector Goed leraarschap, goed leiderschap

Foto van persoon

Dr. H.P.F. (Henderijn) Heldens

Associate lector Cross-Border Business Development
Foto van persoon

C. (Cindy) Ras PhD

Onderzoeker

Foto van persoon

Dr. E.E.M. (Evelyne) Meens

Sr. Onderzoeker


Contact

Het Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen stimuleert organisaties en onderzoeksgroepen om hun krachten te bundelen om op deze wijze de impact te vergroten. Wil je meer over ons weten, of met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op!
Foto van persoon

H. (Hanna) van Beelen

Programmamanager