Sprint naar content
Kenniscentrum

Leven lang ontwikkelen

Het kenniscentrum Leven lang ontwikkelen (LLO) zet zich in voor een regio waarin elk individu gedurende het hele leven (pro)actief zijn of haar kwaliteiten kan ontwikkelen en benutten voor een duurzame bijdrage aan samenleving, werk en eigen gezondheid en geluk. En waarin individuele organisaties en netwerken van organisaties kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen door samen te leren, te werken en te innoveren. 

De inhoudelijk focus van het kenniscentrum richt zich op de volgende vier onderwerpen:

1. Toekomst van werk

Hoe kunnen de gevraagde skills voor de toekomstige arbeidsmarkt in de verschillende sectoren en branches toekomstbestendig ontwikkeld en op innovatieve wijze zichtbaar (en meetbaar) gemaakt worden door (jong)volwassenen ? 

2. De lerende en wendbare professional

Wat is nodig om de eigen regie van de professional t.a.v. LLO te versterken en welke ondersteuning en omgeving bevorderen dit (óók voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt)?

3. Lerende en innoverende organisaties

Hoe kan in organisaties een cultuur gericht op leren en innoveren gecreëerd en geëffectueerd worden?

4. Lerende en innoverende netwerken en regio's

Hoe kan de integratie van leren, werken en innoveren in regionale ecosystemen en communities bevorderd worden en wat levert dit voor wie op onder welke omstandigheden?

Podcast

Een Leven Lang Ontwikkelen is een onderwerp dat steeds vaker op de agenda staat van overheidsinstanties, private organisaties én onderwijsinstellingen. De vraag is: waarom is dat zo? En hoe stimuleer je medewerkers, organisaties en sectoren om er mee aan de slag te gaan? Onlangs ging Fontys medewerker Peter Bos daarover in gesprek met Marian Thunnissen (lector dynamische talentinterventies) en Miranda Snoeren (professionele werkplaatsen). We kwamen onder andere te spreken over de rol van het onderwijs bij een leven lang ontwikkelen, het belang van een ontwikkelingsgerichte cultuur en hoe je als individu morgen aan de slag kan met een leven lang ontwikkelen. Nieuwsgierig? Beluister dan deze podcast.

Onderzoeksprojecten

- Werkplaats zorgmanagement XL
- Feedback geletterdheid
- Versterken van onderzoekscultuur / lerende organisatie
- Leergang onderzoeksmatig werken voor besturen 
- Innovatieteams in POS 
- Ontwikkeling van gespreid leiderschap in het PO
- Comparative Resilient Ecosystem
- Lerend ecosysteem Eindhoven
- Hoogbegaafde Fontys medewerker laten floreren
- Leidinggeven aan werkgeluk
- Keuzedelen
- Schakelmodules
- Start together
- Bruggenbouwers


Nieuws van Leven lang ontwikkelen

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Events

Jaarlijks worden er verschillende events georganiseerd vanuit het kenniscentrum waarbij netwerkvorming en kennisdeling centraal staan. Hieronder vind je een terugblik van de events die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd. Op deze pagina’s kun je opnames terugvinden van sessies over hybride leeromgevingen, inclusiviteit, leidinggeven, hoogbegaadheid en future skills.

Het team

Foto van persoon

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies
Foto van persoon

H. (Hanna) van Beelen

Programmamanager
Penvoerend directeur is Olivia Kramers

Contact

Wil je met ons meedenken, of meer over ons weten?

Het kenniscentrum stimuleert organisaties en onderzoeksgroepen om hun krachten te bundelen om op deze wijze de impact te vergroten. Wilt u meer over ons weten, of met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op!

Foto van persoon

H. (Hanna) van Beelen

Programmamanager