Onderzoeksgebied

Health

Binnen de topsector Life Sciences & Health wordt als grootste uitdaging 'de kwaliteit van leven te vergroten en te zorgen voor toegankelijke, betaalbare zorg in het licht van de vergrijzing' geformuleerd. De vergrijzing en het personeelstekort in de zorg zijn hier onder andere aanleiding voor.

Over Health

Technologie biedt, in combinatie met ondernemerschap en creativiteit, mogelijkheden bij te dragen aan de totstandkoming van een werkelijke transitie in de zorg voor gezondheid, waarbij autonomie, eigen regie, preventie, persoonsgerichtheid én integraal samenwerken met diverse disciplines de kernbegrippen vormen. Transitie van zorg kan ook inhouden dat er sprake is van ontschotting tussen 1e en 2e lijn, ziekenhuis- of verpleeghuiszorg thuis en transitie van de rollen van zorgprofessionals. Binnen het thema Health kenmerkt het onderzoeksprogramma zich door:

 • De benadering van gezondheid en gezondheidszorg vanuit de principes van preventie en positieve gezondheid
 • De combinatie van technologische en sociale (inclusief proces-)innovatie.
 • Een multi-stakeholder aanpak.
 • Onderzoek en kennisontwikkeling mèt en in de praktijk.
 • Open kennisdeling (open access).
 • Vertrouwen (in plaats van controle) als uitgangspunt

  Welke expertise is er?

  • Needs assessment, human-centered design, participatory design (voor producten en diensten) en daaraan gerelateerd: multidisciplinaire (quadruple helix) aanpak
  • Specifieke technologische expertise zoals gebruik van big data (via wearables e.a. monitoringstechnieken), block chain, robotica, 3D printing, Virtual Reality en Augmented Reality, data driven design
  • Acceptatie, implementatie en evaluatie van bestaande technologische producten
  • Personalisering van producten en diensten

  Kunnen we je helpen?

  Als u mee wilt doen aan ons onderzoek, u benieuwd bent naar wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen, of als u een samenwerking wilt verkennen en meer wilt weten...

  Zorgpersoneel wat digitaler maken en technische hulpmiddelen voor hen acceptabeler maken, dit is een goed moment om deze stap in de zorg te maken, omdat de urgentie nu wordt gevoeld

  Janienke Sturm, programmaleider Health

  Nieuws over health

  {{ feed.values.title }}

  {{ feed.properties.publicationDate }}

  {{ feed.properties.description }}

  Lees verder

  Contact

  Dr. J.A. (Janienke) Sturm

  Lector Mens en Technologie

  Ad Vissers

  Directeur Fontys Hogeschool ICT

  Lieky van Beek

  Kwartiermaker Health