Onderzoeksgebied

Smart Society

Smart Society, ook wel bekend als Inclusive Society, richt zich op de uitvoering van onderzoek naar een eerlijke en toekomstbestendige samenleving, waarin ieder mens mee kan doen. Binnen dit thema wordt er multidisciplinair en vakoverstijgend samengewerkt, hierbij wordt slim gebruik gemaakt van sociale en technologische mogelijkheden.

Over Smart Society

Door deze integrale uitvoering van onderzoek kan Smart Society nieuwe fundamentele, op gegevens gebaseerde, oplossingen aanbieden op verschillende vraagstukken, zoals inclusitviteit, welvaart en welzijn. De oplossingen hebben als doel beweging en verandering tot stand brengen.

We zijn continu op zoek naar samenwerkingen die verbetering mogelijk maken op allerlei gebieden binnen de maatschappij.

Drie funderende onderzoekslijnen

Bovenstaand uitdagingen pakt het thema Smart Society op in drie funderende onderzoekslijnen, waarop een drietal senior onderzoekers werken. Aan de hand van concrete onderzoeken wordt kennis opgedaan die generaliseerbaar is naar een breed scala van maatschappelijke transformatieprocessen. Deze onderzoekslijnen zien wij daarom als funderend voor het onderzoeksthema Smart Society. Deze drie funderende onderzoekslijnen van Smart Society zijn: Transformaties, Waardesystemen en Ethiek.

Samenwerking

We zijn continu op zoek naar samenwerkingen die verbetering mogelijk maken op allerlei gebieden binnen de maatschappij. Mocht u meer willen weten, kansen zien of andere ideeën hebben, dan gaan wij graag met u in gesprek! Neem dan contact op met ons

Onderzoeksprojecten

- Spoorpark

- Technology Impact Cycle Tool (TICT)

- Smart Thorn in de Digital Side

- Community Development

- Jeugd voorop 1.0

- Smart Predictable Robots

- Smart Youth Work on The road (TEC)

- Community coins for volunteers

- Urban Art of Movement

- Transparantie in de zorg

We laten nu zien dat een kennisinstelling niet een school is met daarnaast een onderzoeksgebouw en het werkveld. Onderwijs, onderzoek en samenwerkingspartners zitten nu, soms letterlijk, aan dezelfde tafel

Mark de Graaf, programmaleider Smart Society

Betrokken lectoraten en onderzoekslijnen

Onderzoekslijnen

In 2021 gaat het onderzoeksthema nog drie funderende lijnen opzetten, namelijk: jeugd, digital communities en burgerparticipatie. Meer informatie en een verdere toelichting volgt.

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Contact

Dr.ir. M. (Mark) de Graaf

Lector Interaction design