Lectoraten: Health / Learning Society / HTSM / domein Mens en Maatschappij

Mens en Technologie

Het lectoraat ´Mens en Technologie´ bestudeert de wederzijdse beïnvloeding van mens en technologie. Technologie speelt een belangrijke rol in allerlei facetten van ons dagelijks leven. Binnen het lectoraat voeren studenten en docenten praktijkgericht onderzoek uit op het raakvlak van technologie en psychologie.

Over het lectoraat

Mens en Technologie is een relevant thema omdat technologie steeds belangrijker wordt in onze maatschappij en in ons dagelijks leven. In het werkveld waar studenten van HRM en Toegepaste Psychologie terecht komen wordt technologie steeds belangrijker. Zo worden er allerlei tools ontwikkeld en zijn er therapeuten die via een videoverbinding consults aanbieden. Bovendien wordt bij de ontwikkeling van technologie steeds meer aandacht besteedt aan de menselijke invalshoek. Wat zijn de wensen en behoeften van de gebruiker? De wisselwerking tussen technologie en psychologie wordt steeds sterker en dat zal in de komende jaren alleen maar verder toenemen

Verbinding met het bedrijfsleven

We doen onderzoek samen met bedrijven. We delen onze kennis en tools met de praktijk, door bijvoorbeeld in vakbladen te publiceren. Ook verzorgen we sinds kort presentaties en workshops bij bedrijven. We hebben een lange fase van kennis verzamelen achter ons. Nu zitten we in een fase waarin concrete producten naar voren komen, zoals trainingen, workshops en tools.

Overkoepelende thema's

 1. Gebruikersgericht ontwerpen – hoe betrek je de gebruiker bij het ontwerp van nieuwe producten en diensten om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de behoeften van de gebruiker
 2. Beïnvloeding van gedrag – ontwikkelen van allerlei apps die mensen stimuleren om te bewegen. Vanuit de psychologische invalshoek kijken we welke theorieën er zijn over duurzame gedragsverandering. Vervolgens geven wij aan advies hoe je technologie daarvoor kan inzetten.
 3. Acceptatie van technologie – als je een nieuw product wilt implementeren, hoe zorg je er dan voor dat mensen (professionals op de werkvloer) daar in meegaan? Er is vaak weerstand, want het werk wordt anders en ze weten niet hoe de nieuwe technologie werkt. Wij adviseren organisaties hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun werknemers nieuwe technologie omarmen.

Wat staat er op het programma

Aan het eind van het jaar willen we een aantal concrete producten hebben waarmee we de praktijk kunnen ondersteunen. Zo zijn we bezig met een checklist voor beweeg-apps, zodat ontwikkelaars of eindgebruikers kunnen inschatten wat de effectiviteit is van de app. Ook gaan we een aantal trainingen geven over technologie-acceptatie. En we zijn bezig met een boek over Mens en Technologie. Daarnaast hopen we veranderingen te bewerkstelligen binnen het onderwijs, zodat er binnen en buiten het curriculum van de opleidingen HRM en Toegepaste Psychologie meer aandacht komt voor technologie. Op die manier worden studenten goed voorbereid op het werkveld van de toekomst.


Lector

Dr. Janienke Sturm (1974) studeerde Cum Laude af als taal- en spraaktechnoloog aan de faculteit Letteren van de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen deed ze bij de afdeling Taal en Spraak van de Radboud Universiteit Nijmegen promotieonderzoek naar de bruikbaarheid van een treinreisinformatiesysteem op basis van spraakherkenning.


Kenniskring

Marijke Bergman

Docentonderzoeker

Sebas Nouwen

Docentonderzoeker

Tina ten Bruggencate

Docentonderzoeker

Michel Starreveld

Docentonderzoeker

Sandra Bedaf

Docentonderzoeker

Muriel van Doorn

Docentonderzoeker

Martijn Balsters

Docentonderzoeker

Mariëlle Rosendaal

Onderzoeksassistent


Publicaties/presentaties

Bergman, M., & Van Zandbeek, M. (2019). Close Encounters of the Fifth Kind? Affective Impact of Speed and Distance of a Collaborative Industrial Robot on Humans. In Human Friendly Robotics (pp. 127-137). Springer, Cham.

Bergman, M., de Joode, E., de Geus, M. and Sturm, J. (2019) Human-cobot Teams: Exploring Design Principles and Behaviour Models to Facilitate the Understanding of Non-verbal Communication from Cobots. In Proceedings of the 3rd International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications (CHIRA 2019), pages 191-198

Bomas, A., Deeben, J. & Rosendaal, M.G. (2020). Research Data Management. Een handreiking voor het omgaan met RDM bij Fontys. Uitgegven in eigen beheer.

Nederstigt, A.T. A.M., Koetje, J., & Sturm, J.A. (2019). A Social Credits Platform for Volunteers. In E. A. Kyza, P. Karppinen, E. Karapanos, K. T. Win, & H. Oinas-Kukkonen (Red.), Persuasive Technology : 14th International Conference, PERSUASIVE 2019 Limassol, Cyprus, April 9–11, 2019 Adjunct Proceedings (pp. 6–8). Limassol, Cyprus.

Nouwen, S. (2018). Mens en Technologie. Uitgegeven in eigen beheer.

Reiners, F., Sturm, J., Bouw, L. J., & Wouters, E. J. (2019). Sociodemographic factors influencing the use of eHealth in people with chronic diseases. International journal of environmental research and public health, 16(4), 645.

Rosendaal, M.G. (2019) AVG & Onderzoek. Een handreiking voor het omgaan met de algemene verordening gegevensbescherming bij onderzoek.Uitgegeven in eigen beheer.

Smeenk, W., SturmJ., & Eggen, B. (2018). Empathic handover: how would you feel? Handing over dementia experiences and feelings in empathic co-design. CoDesign, 14(4), 259-274.

Smeenk, W., Sturm, J., Terken, J., & Eggen, B. (2018). A systematic validation of the Empathic Handover approach guided by five factors that foster empathy in design. CoDesign, 1-21.

Starreveld, M. (2017, 18 juli). Personeelstekort? Zet een robot in. Cobouw, p. 14 en 15.

Starreveld, M., Sturm, J.A., & Rosendaal, M.G. (2020). The next level. Robots in het onderwijs. JSW, 2, 12-15.

Sturm, J. (2017) Virtual Reality for Experience-based Healthcare Education. In: van der Lugt, R. (2017). Work In Progress: Design & Research by Universities of Applied Sciences. Publication of the NADR network.

Sturm J. (2017) Persuasive Technology. In: van Hoof J., Demiris G., Wouters E. (eds) Handbook of Smart Homes, Health Care and Well-Being. Springer, Cham

Sturm, J. (2018) Moderne zorg voor ouderen. In: Nieuwboer, C. & Reijners, M. (Eds.) Verandering Begeleiden. Een agogische basis voor sociaal werkers. Noordhoff Uitgevers, Groningen.

Sturm, J. (2019). Design thinking voor het ontwikkelen en implementeren van talentinterventies. In: Thunnissen, M. & Bos, P. (Eds.) Talent Mobiliseren. Vakmedianet, Alphen aan den Rijn

Ten Bruggencate, T. (2020). The Need to be Needed. An exploration of older people's social needs, social technology and interventions. (Proefschrift).

Ten Bruggencate, T. (2018). Verbonden door wederkerigheid. Geron, 20(3), 10-12.

Ten Bruggencate, T., Luijkx, K. G., & Sturm, J. (2018). Social needs of older people: a systematic literature review. Ageing & Society, 38(9), 1745-1770.

Ten Bruggencate, T., Luijkx, K. G., & Sturm, J. (2019) How to fulfil social needs of older people: Exploring design opportunities for technological interventions. Gerontechnology

Ten Bruggencate, T., Luijkx, K. G., & Sturm, J. (2019). To Meet, to Matter, and to Have Fun: The Development, Implementation, and Evaluation of an Intervention to Fulfil the Social Needs of Older People. International journal of environmental research and public health, 16(13), 2307.

Ten Bruggencate, T., Luijkx, K. G., & Sturm, J. (2019). When your world gets smaller: how older people try to meet their social needs, including the role of social technology. Ageing & Society, 39(8), 1826-1852.

Van der Zijpp, T., Sturm, J. & van Rooijen, S. (2018). Meer dan verbondenheid met thuis: De waarde van virtual reality in de zorg. TVZ, 128(2), 44-47.

Van der Zijpp, T., Sturm, J., Jacobs, G., Wouters, E. (2019) Virtual Reality als leermiddel bij stresssituaties in de zorg. Onderwijsinnovatie, oktober 2019

Van der Zijpp, T., Wouters, E. J., & Sturm, J. (2018). To use or not to use: The design, implementation and acceptance of technology in the context of health care. In Assistive Technologies in Smart Cities (pp. 93-110). IntechOpen.

Van Hoof, J., Verboor, J., Oude Weernink, C.E., Sponselee, A.A.G., Sturm, J. (2017) Real-time location systems for asset management in nursing homes: An explorative study of ethical aspects. Information 9 (4), 80

Wouters, E., Reiners, F., Bouw, L.  en Sturm, J. (2019). Sociodemographic factors influencing the use of eHealth in people with chronic diseases. In: Fysiopraxis, september 2019.


Partners

Fontys intern

 • Fontys TEC for society thema’s Smart Society, Learning Society en HTSM

  Nieuws

  {{ feed.values.title }}

  {{ feed.properties.publicationDate }}

  {{ feed.properties.description }}

  Lees verder

  Contact

  Dr. Janienke Sturm

  Lector